Overheid biedt gratis computerhulp via 0800-1508

De DigiHulplijn is er om te helpen met alle vragen over de computer, laptop, smartphone en/of tablet. Nu in Corona-tijd is er extra aandacht voor beeldbellen. De (gratis) DigiHulplijn is bereikbaar via 0800-1508. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Geplaatst: 24-10-2020

 

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw in uitleg DIGITALE ZORG

Het kan u niet ontgaan zijn: er komen steeds meer digitale mogelijkheden om de eigen gezondheid te monitoren en zorg zelf te regelen. Huisartsen en ziekenhuizen moedigen patiënten aan om gebruik te maken van patiëntenportalen. En huisartsen en specialisten gebruiken het videoconsult als digitaal alternatief voor de fysieke afspraak.

Echter er is nog een grote groep mensen die moeite heeft om deze ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld omdat ze niet goed weten waar het over gaat, het moeilijk vinden, bang zijn om fouten te maken of omdat ze gewoon niet weten wat ze er aan hebben. En sommigen hebben weinig ervaring met het gebruik van internet op de computer en apps op tablet en smartphone.

Bibliotheken nemen in steeds meer gemeenten het voortouw om mensen uitleg te geven over deze ontwikkelingen in de zorg. Zij gaan met het programma "DigiVitaler – digitale zorg dichterbij"  mensen op weg helpen met het gebruiken van digitale zorg.

DigiVitaler wordt onderdeel van het online educatieve programma van openbare bibliotheken. De inhoud van het lesprogramma van DigiVitaler sluit aan bij lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de zorg. We verwachten daarom dat ook welzijnsorganisaties en zorgorganisaties op termijn een rol gaan spelen in het onder de aandacht brengen en het beschikbaar stellen van DigiVitaler.

DigiVitaler is ook een prima basis voor het werk van Digi-/Domoticateams die bij mensen thuis ondersteuning kunnen bieden.

Bekijk voor meer informatie de website digivitaler.nl

En zie voor meer ondersteuningspunten bij u in de buurt: "informatiepunt.nl" 

Geplaatst: 8-7-2021

Digi-/Domoticateam in de wijk

(Een concept van LaCoTA)

Sociale contacten bevorderen de gezondheid!

Mensen die regelmatig sociale contacten hebben, zijn vaker gelukkig. Daarnaast kan steun van sociale contacten de zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten. 

LaCoTA heeft voor de ondersteuning bij mensen thuis het concept “Digi-/Domoticateams in de Wijk” ontwikkeld. De rol van domoticavrijwilligers van woonzorgconsumentenorganisaties is een belangrijke pijler in dit concept.

Domoticavrijwilligers kunnen digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie, thuistechnologie (bijvoorbeeld video-deurbel, personenalarmering, elektronisch voordeurslot, dimmen lichten) en moderne zorgcommunicatie op een dedicated communicatieplatform zoals SchermVan. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie en e-Health succesvol organiseren. LaCoTA juicht het daarom toe dat bibliotheken en en welzijnsorganisaties samenwerken om niet alleen binnen de bibliotheek maar ook bij mensen thuis uitleg te geven over digitalisering in de zorg. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd project kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, LOC, Ieder(In), Humanitas, Zonnebloem, HCC-Seniorenacademie, Gebied-online, enz) betrekken bij deze maatschappelijke verandering. Woonzorgconsumentenorganisaties kunnen domotica-vrijwilligers in de wijk inzetten om mede- leden en niet-leden te ondersteunen bij gebruik van domotica en e-health.

Wil je meer weten over het concept Digi-Domoticateams vraag dat onze Special over dit onderwerp aan via info@lacota.nl. Je kunt LaCoTA ook vragen om ondersteuning bij de opzet van zo’n team. Ervaring hebben we o.a. opgedaan in de gemeenten Ede en Zwijndrecht.

Aangepast: 8-7-2021

€150 miljoen extra voor gemeentelijke projecten tegen eenzaamheid.

(Mogelijk ook om Digi-Domoticateams op te starten).

Gemeenten in Nederland krijgen dit jaar in totaal € 150 miljoen extra voor projecten tegen eenzaamheid. Dit pakket is door de overheid beschikbaar gesteld omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het sociaal en mentaal welzijn van mensen.

LaCoTA hoopt dat met name brede Welzijnsorganisaties in het kader van "Een tegen Eenzaamheid" een Digi-Domoticateam initiëren. Digi-Domoticateams functioneren bij voorkeur als werkgroep van een lokale Welzijnsorganisatie en of een “Coalitie tegen Eenzaamheid”, en bij voorkeur in samenwerking met de bibliotheek. Budget voor het initiëren van zo’n team kunnen Welzijnsorganisaties waarschijnlijk aanvragen via de extra gelden die gemeenten ontvangen voor Eenzaamheidsbestrijding tijdens de Corona-crisis.

Digi-Domoticateams werken met vrijwilligers die digitaal en door huisbezoek kwetsbare en of eenzame mensen ondersteunen bij het gebruik van beeldbellen, thuistechnologie, zorgcommunicatie, personenalarmering, e-health, dienstverlening aan huis, de Sociale Kaart, ZorgTV, KerkTV, digitale ontspanning, gesproken boek, enz. LaCoTA heeft voor deze functies het platform "SchermVan" ontwikkeld. Per gemeente/welzijnsorganisatie/ zorgaanbieder/woonzorgconsumenten organisatie kunnen we een eigen versie maken van "SchermVan".  Kijk op Demo.

U leest hier hoeveel uw gemeente ontvangt. 

U leest hier meer over de Landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid

Geplaatst: 11-4-2021

Persoonlijke computerhulp (ook aan huis!) via ledenorganisatie SeniorWeb

Komt u er even niet uit met uw computer, tablet of smartphone? Dan kunt u ook bij SeniorWeb terecht voor ondersteuning. Als lid van SeniorWeb kunt u uw vraag voorleggen aan hun PCHulp-vrijwilligers. Zij staan voor u klaar om samen met u een oplossing te vinden. U kiest de vorm van PCHulp die bij u past: via internet, telefonisch of aan huis.

Regionale en lokale bijeenkomsten (ook webinars) via ledenorganisatie HCC!SeniorenAcademie

De regiobijeenkomsten speciaal voor leden van de HCC! SeniorenAcademie worden goed bezocht. Het beginnersniveau waarop de onderwerpen worden gebaseerd blijkt een gewaardeerde formule. Het 1ste uur een lezing over een bepaald onderwerp - Het 2de uur is een vragenuurtje. 
Zie voor meer info: https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/locations.html

Beleefhuizen in Nederland

De gemeente Houten, woningcorporatie Viveste, welzijnsorganisatie VanHouten&co en zorgaanbieder Zorgspectrum ontwikkelen een Duurzaam Domotica Huis Houten. Een "beleefruimte" en demonstratieruimte. Het appartement op Het Rond wordt de plek waar inwoners van Houten (eenvoudige) woningaanpassingen, domoticatoepassingen en energiebespaarders kunnen zien, uitproberen en misschien zelfs wel kopen.

Er zijn in Nederland meer van dergelijke "beleefruimtes":

 1. Woning van Smart Homes          Eindhoven (bij Evoluon)

 2. Slimste Huis Alkmaar                  Alkmaar   ( www.slimstehuisalkmaar.nl )

 3. Huis van Heden                          Leeuwarden  ( https://www.platformgeef.nl/huis-van-het-heden )

 4. Beleefhuis Hoorn                        Hoorn

 5. LivingLab Hart van Vathorst       Amersfoort  http://www.livinglabamersfoort.nl )

 6. Slim Thuis huis                           Doetinchem

 7. Vivalib woonconcept                   Rotterdam

 8. Dementiehuis van de toekomst   Emmen

 9. Huis-van-morgen.nl                    Roosendaal ( https://www.huis-van-morgen.nl

 10. Mobiele versie Huis van morgen  Roosendaal

 11. Huisvanmorgen.nu                     Panningen

DIGITAAL LEERPLEIN e-learning mantelzorgers

Stichting Zorgcentra Meerlanden in Badhoevedorp heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers inmiddels 20 korte trainingen e-learning ontwikkeld. Gratis voor heel Nederland. Je kunt een gratis account aanmaken om ze te bekijken en beproeven.

http://leerplein-zorgcentra-meerlanden.nl/

Een aantal trainingen: 


Sofies LEERREIS; een eerste introductie in Thuistechnologie

Sofies LEERREIS is een website die bijdraagt aan de ontwikkeling van Zorg en Technologie in het MBO onderwijs. In het project hebben vier onderwijsinstellingen, met begeleiding van Utrechtzorg, gezamenlijk het onderwijs- en examenmateriaal ontworpen en ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’. Het doel van de samenwerking was het creëren van een gemeenschappelijke aanpak in relatie tot het beroepenveld. De website is ook een goede start voor iedereen die anderen iets willen uitleggen over nut en gebruik van thuistechnologie, comfort-tablets, internet der dingen en e-health.

Er is o.a. gefilmd in Hart van Vathorst te Amersfoort.

Kijk op: http://www.sofiesleerreis.nl

Laudius: Cursus voor mantelzorgers

Deze cursus is bedoeld voor mensen die mantelzorg verlenen (of dit in de nabije toekomst willen gaan doen). Zij leren hier relevante informatie over onder andere:

- Hoe je als mantelzorger omgaat met verschillende chronische aandoeningen,
- Welke ondersteunende instanties je kunt inschakelen om overbelasting te voorkomen;
- Wat de WMO is en wat de gevolgen zijn voor mantelzorgers.

Kortom, nuttige achtergrondinformatie voor mantelzorgers die nog niet thuis zijn in het zorgsysteem of nog op zoek zijn naar extra vaardigheden en zorgkennis.

https://www.laudius.nl/cursus/mantelzorg

LaCoTA al in 2014 in Alkmaar genomineerd met concept Domoticabrigadier

Het idee DomoticaBrigadier is bij ons niet helemaal nieuw. Al in 2014 diende we het idee in bij het platform Slimmere Zorg in Alkmaar. Het concept werd op 27 juni 2014 samen met 11 andere ideeën genomineerd voor de finale. De nominatie heeft er aan bijgedragen dat LaCoTA de rol van de Domoticabrigadier verder heeft uitgewerkt. We denken dat DomoticaBrigadiers kunnen helpen mensen vertrouwd te maken met de mogelijkheden en het feitelijk gebruik van thuistechnologie (domotica).

Thuistechnologie begint al bij kunnen beeldbellen, eenvoudige voorgeprogrammeerde e-mailberichten kunnen verzenden, personenalarmering, aangepast voordeurslot (e-slotaansturing), enz.

Thuistechnologie moet in onze visie net zo vertrouwd worden als vaste telefonie; het helpt iedereen om veilig te wonen. De DomoticaBrigadier kan mensen (jong en oud), mantelzorgers, familieleden, buurten en zorgaanbieders daarbij helpen.

LaCoTA pleit voor een gerichte opleiding voor Domoticabrigadiers.