Overheid biedt gratis computerhulp via 0800-1508

De DigiHulplijn is er om te helpen met alle vragen over de computer, laptop, smartphone en/of tablet. Nu in Corona-tijd is er extra aandacht voor beeldbellen. De (gratis) DigiHulplijn is bereikbaar via 0800-1508. Van maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Geplaatst: 24-10-2020

 

Digi-/Domoticateam in de wijk

(Een concept van LaCoTA)

Sociale contacten bevorderen de gezondheid!

Mensen die regelmatig sociale contacten hebben, zijn vaker gelukkig. Daarnaast kan steun van sociale contacten de zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroten. 

LaCoTA heeft voor de ondersteuning bij mensen thuis het concept “Digi-/Domoticateams in de Wijk” ontwikkeld. De rol van domoticavrijwilligers van woonzorgconsumentenorganisaties is een belangrijke pijler in dit concept.

Domoticavrijwilligers kunnen digitale ondersteuning bieden bij de uitleg over het gebruik van beeldbelcommunicatie, thuistechnologie (bijvoorbeeld video-deurbel, personenalarmering, elektronisch voordeurslot, dimmen lichten) en moderne zorgcommunicatie op een dedicated communicatieplatform zoals SchermVan. Het gaat hierbij om het ondersteunen van kwetsbare mensen die onvoldoende steun kunnen krijgen van hun eigen netwerk of om mantelzorgers die extra ondersteuning kunnen gebruiken.

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie en e-Health succesvol organiseren. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd project kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, LOC, Ieder(In), Humanitas, Zonnebloem, HCC-Seniorenacademie, Gebied-online, enz) betrekken bij deze maatschappelijke verandering. Woonzorgconsumentenorganisaties kunnen domotica-vrijwilligers in de wijk inzetten om mede- leden en niet-leden te ondersteunen bij gebruik van domotica en e-health.

Wil je meer weten over het concept Digi-Domoticateams vraag dat onze Special over dit onderwerp aan via info@lacota.nl. Je kunt LaCoTA ook vragen om ondersteuning bij de opzet van zo’n team. Ervaring hebben we o.a. opgedaan in de gemeenten Ede en Zwijndrecht.

Aangepast: 11-04-2021

€150 miljoen extra voor gemeentelijke projecten tegen eenzaamheid.

(Mogelijk ook om Digi-Domoticateams op te starten).

Gemeenten in Nederland krijgen dit jaar in totaal € 150 miljoen extra voor projecten tegen eenzaamheid. Dit pakket is door de overheid beschikbaar gesteld omdat de coronacrisis een grote impact heeft op het sociaal en mentaal welzijn van mensen.

LaCoTA hoopt dat met name brede Welzijnsorganisaties in het kader van "Een tegen Eenzaamheid" een Digi-Domoticateam initiëren. Digi-Domoticateams functioneren bij voorkeur als werkgroep van een lokale Welzijnsorganisatie en of een “Coalitie tegen Eenzaamheid”, en bij voorkeur in samenwerking met de bibliotheek. Budget voor het initiëren van zo’n team kunnen Welzijnsorganisaties waarschijnlijk aanvragen via de extra gelden die gemeenten ontvangen voor Eenzaamheidsbestrijding tijdens de Corona-crisis.

Digi-Domoticateams werken met vrijwilligers die digitaal en door huisbezoek kwetsbare en of eenzame mensen ondersteunen bij het gebruik van beeldbellen, thuistechnologie, zorgcommunicatie, personenalarmering, e-health, dienstverlening aan huis, de Sociale Kaart, ZorgTV, KerkTV, digitale ontspanning, gesproken boek, enz. LaCoTA heeft voor deze functies het platform "SchermVan" ontwikkeld. Per gemeente/welzijnsorganisatie/ zorgaanbieder/woonzorgconsumenten organisatie kunnen we een eigen versie maken van "SchermVan".  Kijk op Demo.

U leest hier hoeveel uw gemeente ontvangt. 

U leest hier meer over de Landelijke Coalitie tegen Eenzaamheid

Geplaatst: 11-4-2021

DIGITAAL HULPPLEIN basisvaardigheden internet en computers

Overal in Nederland kun je cursussen volgen om vertrouwd te raken met computers en domotica. Vaak is het Digitaal Hulpplein gekoppeld aan de lokale bibliotheek of een lokale welzijnsorganisatie. Je kunt er heen voor cursussen of hun inloopspreekuur. Aanbieders staan op de website van www.digitaalhulpplein.nl. Vul je postcode in en vindt het dichtsbijzijnde Digitaal Hulpplein. Je krijgt er persoonlijke begeleiding. De trainer heeft tijd voor jouw vragen. En je gaat direct aan de slag. Je kunt met de basisvaardigheden van internet en computers aan de slag. Of met een onderwerp dat nu voor jou belangrijk is zoals omgaan met beeldbellen of social media.

Persoonlijke computerhulp (ook aan huis!) via ledenorganisatie SeniorWeb

Komt u er even niet uit met uw computer, tablet of smartphone? Dan kunt u ook bij SeniorWeb terecht voor ondersteuning. Als lid van SeniorWeb kunt u uw vraag voorleggen aan hun PCHulp-vrijwilligers. Zij staan voor u klaar om samen met u een oplossing te vinden. U kiest de vorm van PCHulp die bij u past: via internet, telefonisch of aan huis.

Regionale en lokale bijeenkomsten (ook webinars) via ledenorganisatie HCC!SeniorenAcademie

De regiobijeenkomsten speciaal voor leden van de HCC! SeniorenAcademie worden goed bezocht. Het beginnersniveau waarop de onderwerpen worden gebaseerd blijkt een gewaardeerde formule. Het 1ste uur een lezing over een bepaald onderwerp - Het 2de uur is een vragenuurtje. 
Zie voor meer info: https://seniorenacademie.hcc.nl/locaties-a-g/locations.html

Beleefhuizen in Nederland

De gemeente Houten, woningcorporatie Viveste, welzijnsorganisatie VanHouten&co en zorgaanbieder Zorgspectrum ontwikkelen een Duurzaam Domotica Huis Houten. Een "beleefruimte" en demonstratieruimte. Het appartement op Het Rond wordt de plek waar inwoners van Houten (eenvoudige) woningaanpassingen, domoticatoepassingen en energiebespaarders kunnen zien, uitproberen en misschien zelfs wel kopen.

Er zijn in Nederland meer van dergelijke "beleefruimtes":

 1. Woning van Smart Homes          Eindhoven (bij Evoluon)

 2. Slimste Huis Alkmaar                  Alkmaar   ( www.slimstehuisalkmaar.nl )

 3. Huis van Heden                          Leeuwarden  ( https://www.platformgeef.nl/huis-van-het-heden )

 4. Beleefhuis Hoorn                        Hoorn

 5. LivingLab Hart van Vathorst       Amersfoort  http://www.livinglabamersfoort.nl )

 6. Slim Thuis huis                           Doetinchem

 7. Vivalib woonconcept                   Rotterdam

 8. Dementiehuis van de toekomst   Emmen

 9. Huis-van-morgen.nl                    Roosendaal ( https://www.huis-van-morgen.nl

 10. Mobiele versie Huis van morgen  Roosendaal

 11. Huisvanmorgen.nu                     Panningen

DIGITAAL LEERPLEIN e-learning mantelzorgers

Stichting Zorgcentra Meerlanden in Badhoevedorp heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers inmiddels 20 korte trainingen e-learning ontwikkeld. Gratis voor heel Nederland. Je kunt een gratis account aanmaken om ze te bekijken en beproeven.

http://leerplein-zorgcentra-meerlanden.nl/

Een aantal trainingen: 


Langer Comfortabel Wonen in Amersfoort

LaCoTA is in Amersfoort partner (en lid van de stuurgroep) van Het Living Lab Vathorst. Voor LaCoTA een resultaat van de introductie van het gemeentebrede doorbraaktraject Langer Comfortabel Wonen, introductie van MantelzorgSchermen, het Scherm van Amersfoort (https://www.schermvan.nl/amersfoort) en andere innovaties rond thuistechnologie. Het Living Lab is een samenwerking van stichting Sprank, Accolade zorg, Quo Vadis Nederland, ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, LaCoTA, Langer Zelfstandig Thuis Gooi en Eemland, Unica en Zorgpact Midden Nederland.

Het Living Lab richt zich op de innovatieve ontwikkeling van zorg in de regio Amersfoort van en voor senioren, zorgvragers (met een meervoudige zorgvraag), mantelzorgers, vrijwilligers en leerlingen/studenten. Het is een gewoon appartement dat is ingericht als slimme woning met actuele thuistechnologie, Comfort en E-health.

Sofies LEERREIS; een eerste introductie in Thuistechnologie

Sofies LEERREIS is een website die bijdraagt aan de ontwikkeling van Zorg en Technologie in het MBO onderwijs. In het project hebben vier onderwijsinstellingen, met begeleiding van Utrechtzorg, gezamenlijk het onderwijs- en examenmateriaal ontworpen en ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’. Het doel van de samenwerking was het creëren van een gemeenschappelijke aanpak in relatie tot het beroepenveld. De website is ook een goede start voor iedereen die anderen iets willen uitleggen over nut en gebruik van thuistechnologie, comfort-tablets, internet der dingen en e-health.

Er is o.a. gefilmd in Hart van Vathorst te Amersfoort.

Kijk op: http://www.sofiesleerreis.nl

Laudius: Cursus voor mantelzorgers

Deze cursus is bedoeld voor mensen die mantelzorg verlenen (of dit in de nabije toekomst willen gaan doen). Zij leren hier relevante informatie over onder andere:

- Hoe je als mantelzorger omgaat met verschillende chronische aandoeningen,
- Welke ondersteunende instanties je kunt inschakelen om overbelasting te voorkomen;
- Wat de WMO is en wat de gevolgen zijn voor mantelzorgers.

Kortom, nuttige achtergrondinformatie voor mantelzorgers die nog niet thuis zijn in het zorgsysteem of nog op zoek zijn naar extra vaardigheden en zorgkennis.

https://www.laudius.nl/cursus/mantelzorg

Ook gratis online trainingen Humanitas voor o.a. vrijwilligers en mantelzorgers

Vereniging Humanitas heeft zes gratis online trainingen gelanceerd. De korte trainingen zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers die mensen in een kwetsbare situatie helpen.

De online trainingen kunnen worden gevolgd op deze website. De onderwerpen van de trainingen zijn: grenzen stellen, omgaan met emoties, versterkende gesprekken, empowerment, netwerken versterken en vrijwilligers begeleiden. Deze onderwerpen zijn gekozen in samenspraak met dertien landelijke vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties zoals De Zonnebloem, het Rode Kruis, Mezzo en Kerk in Actie.

Sinds de decentralisaties in de zorg wordt een steeds groter beroep gedaan op de informele zorg van bijvoorbeeld vrijwilligers en mantelzorgers. Uit onderzoek van de vereniging Humanitas en dertien andere vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties blijkt dat zij steeds meer hulpvragen krijgen. Ook krijgen ze vaker te maken met complexe hulpvragen.

Humanitas biedt al jaren scholing en begeleiding aan de eigen 24.000 vrijwilligers. “Met de grote maatschappelijke veranderingen neemt Hunanital nu hun verantwoordelijkheid en geven iedereen gratis toegang ot een deel van de trainingen”, vertelt Mirthe Biemans van Humanitas. “Iedere vrijwilliger maakt wel eens mee dat grenzen worden overschreden. Wat doe je bijvoorbeeld als iemand je iedere dag belt? En hoe zorg je ervoor dat iemand niet van jou afhankelijk wordt, maar dat je juist bijdraagt aan zelfredzaamheid? Daarvoor geven deze trainingen handvatten.”

Humanitas ziet dat vrijwilligers en mantelzorgers een eigen waardevolle rol hebben naast de professionele hulpverlening. Zij hebben vaak meer tijd en aandacht voor de mensen die ze helpen en staan niet boven maar naast hen. Gelijkwaardigheid is het uitgangspunt. Daardoor ontstaat er een vertrouwensband die eraan bijdraagt dat mensen meer zelfvertrouwen krijgen en waardering voelen. De houding en vaardigheden van de vrijwilliger dragen bij aan het positieve effect van vrijwilligerswerk. Daarom investeert Humanitas in de scholing van vrijwilligers.

Leerbedrijven en WijkLeerbedrijven

LaCoTA is betrokken bij de invulling van diverse (Wijk)Leerbedrijven in het land. Er zijn verschillende vormen. Sterk afhankelijk van de partij die betaalt voor het opleidingstraject.

 1. Soms is het leerbedrijf de organisatie en eventueel fysieke plek van waaruit leerlingen/stagiaires van een zorgorganisatie stage lopen bij mensen in de wijk (zoals in de wijk Soesterkwartier in Amersfoort)
 2. Soms de fysieke plek van waaruit leerlingen van een ROC stage lopen in de wijk om  diverse diensten te leren verrichten (de opzet die ROC Midden Nederland nastreeft voor de wijken Overvecht en Dichterswijk in Utrecht)
 3. Een Calibris WijkLeerbedrijf; zoals onder ad 1 maar de studentengroep is hier gemixt met mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. (CalibrisAdvies organiseert inmiddels ongeveer 15 van dergelijke WijkLeerbedrijven).
 4. Een Calibris WijkLeerbedrijf PLUS. Als ad 3 maar nu nadrukkelijk met het aspect Thuistechnologie toegevoegd en een daaraan gekoppelde visie op een gemeentebreed traject. Zo’n versie werken CalibrisAdvies en LaCoTA op dit moment uit voor o.a. de gemeenten Houten en Harderwijk. Ook buurtcommunicatie en de rol van een bibliotheek en welzijnsorganisatie zijn hierin van belang.
 5. Een Regionaal Leerbedrijf PLUS. Zo’n versie werken CalibrisAdvies en LaCoTA op dit moment uit voor de regiogemeenten rond Harderwijk. Ook hier wordt nadrukkelijk het aspect Thuistechnologie toegevoegd en een daaraan gekoppelde visie op een gemeentebreed traject.

Ongetwijfeld zijn er nog meer varianten.

Aanhaken bij bestaande initiatieven / hobbygroepen

 

Op "Mijn Trefpunt" kunt u bij heel veel bestaande initiatieven aanhaken.
O.a. hobbygroepen, "woongemeenschappen zoeken" en Buurgemeenschappen vormen.


Aanhaken gaat heel gemakkelijk:
Klink op Mijn Trefpunt
Kijk op de rondleiding >
Zie hoe je deelnemers ontmoet met dezelfde interesse in dezelfde gemeente >
Meld jezelf gratis aan >
Zoek het gewenste initiatief>
Meld jezelf aan bij het initiatief!
Zo gemakkelijk gaat het!

Licenties "Mijn Trefpunt" voor derden

Mijn Trefpunt is een merknaam van LaCoTA u.a.  Wij willen een overkoepeling zijn van Buurgemeenschappen en van plaatselijke coöperaties die zich mede richten op “omzien naar elkaar”. LaCoTA geeft via links op Mijn Trefpunt informatie over Anders, Actief, Duurzaam en vooral Comfortabel Wonen.

Het Fonds Sluyterman van Loo heeft de realisatie van Mijn Trefpunt mogelijk gemaakt door een donatie aan LaCoTA.

O.a. zorgaanbieders, gemeenten, landelijke woonzorgconsumentenorganisaties en gemeenten, kunnen een licentie nemen op SchermVan. Toegang tot Mijn Trefpunt is daar onderdeel van.

Nieuwe functies in de zorg, welzijns- en buurtwerk

Door toenemende digitalisering, meer gebruik van Internet der Dingen, thuistechnologie en e-health is er bij woonzorgconsumenten behoefte aan ondersteuning bij deze ontwikkeling. Daardoor ontstaan er ook nieuwe ondersteuningsfuncties. LaCoTA stimuleert o.a. de deskundigheid van de volgende functies: 

Digicoach

Een digicoach is een zorgprofessional die de taak heeft om zijn/haar collega’s te ondersteunen in het vergroten van hun digitale vaardigheden. Geduldige, coachende en digitaal en didactisch vaardige medewerker die veiligheid creëert voor de digitale starter, de leervraag verheldert, leermiddelen zoekt en collega’s ‘on the job’ coacht om stap voor stap vaardiger te worden.

Er zijn ook medewerkers die collega’s op de werkvloer ondersteunen bij e-health en producttesten doen.

In de provincie Utrecht zal al ongeveer 100 Digicoaches opgeleid.

DomoticaBrigadier

DomoticaBrigadier is een benaming voor medewerkers die zijn opgeleid voor de functie ondersteuner Comfort & Hospitality.

Taken kunnen zijn:

-        Ondersteunen bij inrichten van een SchermVan

-        Eventueel in plaats van SchermVan ondersteunen bij gebruik van een andere gangbare oplossing.

-        Ondersteunen bij gebruik modulen op SchermVan

-        Ondersteunen bij inrichten SchermVan op gewone tablet en iPad

-        Ondersteunen bij gebruik modulen SchermVan op gewone tablet en iPad

-        Mogelijk aanleggen/koppelen eenvoudige technische domotica-oplossingen

-        Mogelijk aanleggen/koppelen wifi-oplossingen en e-heathoplossingen

-        Ondersteunen bij inrichten en gebruik PersonenAlarmeringsfunctie op Smartphone/SchermVan

-        Ondersteunen bij gebruik SmartTV

-        Mogelijk overdracht kennis gebruik SchermVan aan andere Mantelzorgverleners

Leerling DomoticaBrigadier

Leerling DomoticaBrigadiers zijn mensen in opleiding voor de functie ondersteuner Comfort & Hospitality.

Het kunnen ook leerlingen zijn die op dit moment een achterstand hebben op de arbeidsmarkt (mensen met een langdurige uitkering), en die omgeschoold willen worden naar een betaalde baan in de zorg/hospitality. Voor de gemeente is dit kostenneutraal. Gemeenten investeren in mensen die reeds door hen betaald worden (uitkering) maar prima kunnen doorstromen naar nieuwe functies die betaald kunnen worden uit het budget van WoonServiceOrganisaties en zorgaanbieders. Domoticabrigadiers volgen hun opleiding vaak bij een ROC.

Een mogelijk extra taak voor een Leerling DomoticaBrigadier kan zijn:

-        Ondersteunen bij distributie Eettafel in de Buurt

Ambassadeur

Geen enkele partij kan op zichzelf de implementatie van thuistechnologie succesvol organiseren en/of succesvol in de markt zetten. De kracht van LaCoTA als coöperatie is het onderling verbinden van netwerken, zodat samen een geïntegreerd project kan worden aangeboden. LaCoTA wil daarom graag landelijke woonzorgconsumentenorganisaties (zoals Omroep Max, Rode Kruis, Ouderenbonden, Humanitas en Zonnebloem) betrekken bij deze maatschappelijke verandering. Woonzorgconsumentenorganisaties zouden LaCoTA ambassadeurs kunnen inzetten om bij de gemeente te pleiten voor Allianties Langer Comfortabel Wonen.

LaCoTA Alliantie-consulent

LaCoTA streeft naar een netwerk, onderdeel van een grotere Alliantie, van ongeveer 40 consulenten die ieder in ongeveer 10 gemeenten coördinerend, ondersteunend en verbindend bijdragen aan het gebruik van de app/web SchermVan en ook anderszins helpen bij de uitvoering van een gemeentelijk traject Langer Comfortabel Wonen. LaCoTA wil zorgdragen voor deskundigheidsbevordering voor deze consulenten.

De basis van het LaCoTA-consulentennetwerk moet betaald worden uit abonnementsgelden voor licenties. Omdat gemeenten de spil zijn in de uitvoering van het sociaal domein zal aan alle gemeenten gevraagd worden een licentie te nemen voor gebruik en implementatie van de app/web SchermVan en ondersteuning bij verdere gemeentelijke introductie en uitvoering van een traject Langer Comfortabel Wonen. Daarnaast worden o.a. ook abonnementsgelden voor licenties gevraagd aan zorgaanbieders.

Geplaatst 31-0-2019

LaCoTA al in 2014 in Alkmaar genomineerd met concept Domoticabrigadier

Het idee DomoticaBrigadier is bij ons niet helemaal nieuw. Al in 2014 diende we het idee in bij het platform Slimmere Zorg in Alkmaar. Het concept werd op 27 juni 2014 samen met 11 andere ideeën genomineerd voor de finale. De nominatie heeft er aan bijgedragen dat LaCoTA de rol van de Domoticabrigadier verder heeft uitgewerkt. We denken dat DomoticaBrigadiers kunnen helpen mensen vertrouwd te maken met de mogelijkheden en het feitelijk gebruik van thuistechnologie (domotica).

Thuistechnologie begint al bij kunnen beeldbellen, eenvoudige voorgeprogrammeerde e-mailberichten kunnen verzenden, personenalarmering, aangepast voordeurslot (e-slotaansturing), enz.

Thuistechnologie moet in onze visie net zo vertrouwd worden als vaste telefonie; het helpt iedereen om veilig te wonen. De DomoticaBrigadier kan mensen (jong en oud), mantelzorgers, familieleden, buurten en zorgaanbieders daarbij helpen.

LaCoTA pleit voor een gerichte opleiding voor Domoticabrigadiers.