LaCoTA ondersteunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen o.a. met informatie, trainingen en een Comfort-tablet.

Stelt mensen in staat (lang) comfortabeler en veilig te wonen.

Informatie over meer dan 30 woonvarianten.

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder.

Trefpunt is ons landelijk virtuele netwerk. Hoe meer mensen meedoen hoe beter de dienstverlening op buurtniveau.

Een woongemeenschap vormen zonder verhuizen!