Sociale contacten

Mijn Trefpunt

Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt, is het zaak stil te staan bij het Sociale Netwerk. Een van de grootste behoeften is namelijk de behoefte aan sociaal contact.

Met Mijn Trefpunt willen wij en LaCoTA u in de gelegenheid stellen uw sociale netwerk uit te breiden. U kunt andere deelnemers onder meer vinden op basis van hun interesses of woonplaats. Denk daarbij aan mailen binnen de besloten site, maar ook aan het fysiek ontmoeten van andere deelnemers om samen activiteiten te ondernemen. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar bijvoorbeeld ook op gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals boodschappen- en maaltijdservices. Trefpunt kan mensen zelfs samenbrengen als het gaat om gezamenlijke renovatie, het plaatsen van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom.

Als u een stapje verder wilt gaan, kunt u zich organiseren binnen een Virtuele Woongemeenschap. Dit is een woongemeenschap die onderling contact heeft via internet. Door beeldbelcontact kunt u elkaar spreken (en desgewenst ook zien). De deelnemers binnen de woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij het kiezen van oplossingen en thuistechnologie.

Voor mensen die dichterbij elkaar wonen, kan een zogenoemd Buurgemeenschap interessant zijn. Een Buurgemeenschap is een vorm van gemeenschappelijk wonen, maar dan zonder daadwerkelijk te verhuizen. De woningen binnen een Buurgemeenschap kunnen verspreid in een wijk staan of binnen een bepaalde straal liggen. U woont dus weliswaar niet in hetzelfde gebouw, maar een Buurgemeenschap heeft vaak wel een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte.

Zelf een woongemeenschap vormen? Aanhaken bij een bestaande woongemeenschap? Meedoen aan activiteiten in eigen buurt of een activiteit starten? Samen of in clubverband afspraken maken om iets te ondernemen? Mailen met gelijkgestemden en leeftijdsgenoten? Het kan allemaal op Mijn Trefpunt.

Meer weten over Mijn Trefpunt?

Dagbesteding en dagopvang

Meedoen aan activiteiten bij de dagopvang, helpen op de zorgboerderij of met begeleiding aan het werk: het zijn voorbeelden van dagbesteding. Dagbesteding is een manier om een zinvolle invulling aan de dag te geven. Sommige vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten speciaal voor ouderen. U kunt misschien terecht bij een dagactiviteitencentrum. Daar vindt u allerlei mogelijke activiteiten, bijvoorbeeld: knutselen, spelletjes doen, bewegen, koffie drinken, boodschappen doen en samen koken. Er zijn zorginstellingen, zoals Archipel die dagopvang aanbieden. Dit is dagbesteding in een groep: bijvoorbeeld koffie drinken, samen dingen ondernemen en eten. Het is een prettige manier om onder de mensen te komen, bijvoorbeeld voor ouderen. U kunt meedoen aan georganiseerde activiteiten, maar u kunt ook een vrijwilliger zoeken die regelmatig met u iets wil ondernemen. Zelf vrijwilligerswerk doen kan een mooie dagbesteding zijn.

Wilt u regelmatig even eruit en weer wat mensen om u heen? Dan kunt u misschien naar de dagopvang. Bij dagopvang denken mensen vaak aan een opvang voor mensen met een zorgvraag. Hoewel dit zeker het geval kan zijn, is dagopvang voor ouderen ook bedoeld voor sociale contacten. U kunt er terecht voor een kopje koffie, samen eten en een praatje. Ook worden er uitstapjes georganiseerd, zoals winkelen of wandelen. In de gemeente Nuenen hebben we ook een dergelijke opvang. Elke week komen groepen ouderen samen in het steunpunt De Goudvink bij het Huiskamerproject of bij D'n Inloop van de KBO.

Het huiskamerproject draagt ertoe bij dat mensen zolang mogelijk in hun thuissituatie kunnen blijven wonen. Het biedt een zinvolle dagbesteding in groepsverband en mogelijkheden om contacten te maken met leeftijdsgenoten. Ook kan het een tijdelijke overbrugging zijn om het werk van mantelzorgers even over te nemen. Het Huiskamerproject is bedoeld voor senioren, die moeite hebben om elders aan een algemene activiteit deel te nemen. Eenmaal per week kunnen senioren hiervan gebruik maken en wel op maandag- of woensdagochtend. Zij worden indien nodig opgehaald en thuisgebracht. De ochtend begint met het drinken van koffie of thee. Daarna worden er activiteiten aangeboden, zoals handvaardigheid, muziek, bewegen voor ouderen en spelmogelijkheden, en natuurlijk bestaat de mogelijkheid tot een goed gesprek. Aan het einde van de ochtend wordt soep geserveerd, De kosten zijn 11,50 euro per maand. Materialen, vervoer en consumpties zijn hierbij inbegrepen.

Elke week wordt er door de KBO in het Klooster (zijingang) een inloop georganiseerd. Ouderen uit Nuenen kunnen daar terecht voor een praatje en een kop koffie. De activiteit vindt elke zondagmiddag plaats.

Maatjesprojecten

Een maatjesproject of maatjesinitiatief is een project waarbij vrijwilligers (maatjes) gekoppeld worden aan deelnemers. Deelnemers zijn mensen die aandacht, steun of begeleiding nodig hebben. Samen met uw maatje onderneemt u leuke, ontspannende activiteiten. Bijvoorbeeld een kop koffie drinken, naar de bioscoop, een stukje wandelen of fietsen, enzovoort. Er is van alles mogelijk!