(Mantel)zorg

Steunpunt Mantelzorg

Veel mensen zorgen vaak langdurig voor iemand uit hun naaste omgeving. Denk aan een zieke ouder, een partner die lijdt aan dementie, een gehandicapt kind of bijvoorbeeld een buurvrouw die zichzelf niet meer zo goed kan redden. Omdat de zorg voor een hulpbehoevende of zieke meestal centraal staat in hun leven, bestaat het gevaar dat mantelzorgers zichzelf te veel wegcijferen. Daardoor loopt de mantelzorger de kans lichamelijk of geestelijk overbelast te raken. Laat u zich als mantelzorger inschrijven. U ontvangt dan automatisch de nieuwsbrief waardoor u op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten die door het steunpunt worden georganiseerd en komt u in de loop van het jaar in aanmerking voor een gemeentelijke mantelzorgwaardering.

Ter ondersteuning van mantelzorgers is het Steunpunt Mantelzorg in het leven geroepen. Hier kunt u terecht voor:

  • emotionele steun, individueel en groepsgewijs (lotgenoten groepen)
  • cursusaanbod en themabijeenkomsten
  • praktische ondersteuning
  • activiteiten voor jonge mantelzorgers
  • activiteiten op de Dag van de Mantelzorg
  • mantelzorg café (inloop)

Aan hierboven genoemde diensten zijn geen kosten verbonden.

Respijtzorg

Bij respijtzorg buitenshuis heeft de mantelzorger even tijd voor zichzelf. Degene voor wie de mantelzorger zorgt, gaat even ergens logeren: een voorziening waar beroepskrachten en/of vrijwilligers samenwerken. U kunt denken aan gastgezinnen en logeer- en vakantieadressen voor zieken en mensen met een beperking, maar ook een zorghotel biedt een tijdelijk verblijf met 24 uur per dag verpleging en verzorging. Ook opvang thuis behoort tot de mogelijkheden. Voor noodgevallen is er crisisopvang. Deze tijdelijke overname van zorg wordt respijtzorg genoemd.

ShareCare

ShareCare is een handige gratis app om makkelijk samen te zorgen. Het is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat het voor groepen mantelzorgers makkelijk maakt om met elkaar te communiceren en de zorg rondom iemand te organiseren. Afspraken plannen, zorgtaken verdelen of gewoon even bijkletsen. ShareCare maakt het samen plannen en communiceren rondom een zorgbehoevende erg makkelijk. ShareCare biedt het op een gebruiksvriendelijke manier, zodat ‘zorgen voor’ geen zware belasting is, maar een groepstaak met voldoening.

Vrijwilligerszorg Thuis

Bij Vrijwilligerszorg Thuis staat het ontlasten en ondersteunen van het thuisfront, oftewel de mantelzorgers, centraal. De vrijwillligers bieden ondersteuning bij mensen met dementie, met een chronische ziekte of lichamelijke handicap, of wanneer iemand zich in de laatste maanden van zijn leven bevindt en rustig thuis wil sterven. Het verzorgen van een geliefde is een zware taak. De vrijwilligers nemen enkele taken van familie, vrienden en kennissen over en proberen er ‘gewoon te zijn’. Zo ontlasten zij de mantelzorger, waardoor deze er niet alleen voor staat en ook een moment voor zichzelf kan hebben. De Vrijwilligers die ingezet worden, hebben een opleiding gevolgd en kunnen zowel de patiënt als de omgeving bijstaan in het proces. De hulp die bijvoorbeeld geboden kan worden: tijdelijk aflossen van de mantelzorger, helpen bij de verzorging, waken of andere ondersteuning. De hulp is geheel kosteloos.