Diensten

SchermVan

SchermVan integreert verschillende functionaliteiten op gebieden als huisautomatisering, dienstverlening, zorgverlening en ondersteuning. Met SchermVan is het zodoende mogelijk om binnen één enkele app te beeldbellen, de verwarming aan te sturen, zorgverleners te alarmeren, vervoer van deur tot deur te regelen en boodschappen te laten bezorgen.

Om dit mogelijk te maken integreert SchermVan een aantal apps van onder meer XS-Comfort en LaCoTA. Het eindresultaat is een oplossing bestaande uit een beeldbelplatform, een platform voor thuistechnologie, een dienstenplatform en een zorgplatform.

We noemen een aantal van de mogelijke functionaliteiten van SchermVan:

  • Een sociaal netwerk met ruim 50.000 ouderen
  • Bediening van huisautomatisering en elektronische voordeursloten
  • Alarmering om mantelzorgers, zorgverleners of een meldkamer mee op te roepen
  • (Beeld)bellen met contacten en zorgverleners
  • Dienstverlening op gebieden als vervoer en boodschappenservice
  • Informatie over het langer comfortabel wonen, onder meer van de eigen gemeente

Het exacte aanbod wordt afgestemd op uw wensen.

Begeleiding

Inwoners die moeite hebben om voor zichzelf te zorgen, komen wellicht in aanmerking voor individuele ondersteuning. Daarvoor is een Wmo-indicatie nodig. Begeleiding is ondersteuning gericht op het versterken van zelfredzaamheid, voor mensen met een beperking. Een begeleider ondersteunt u bij het uitvoeren van alledaagse taken, zodat u zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De begeleiding is individueel of in een groep.

Het dagelijks leven bestaat uit allerlei bezigheden: boodschappen doen, de administratie bijhouden, uzelf wassen en aankleden, het huishouden doen. Soms lukt het niet op eigen kracht om dit allemaal te doen, of te bedenken welke taken het belangrijkst zijn en dus eerst moeten. Of is het moeilijk om er voor te zorgen dat alles vaak genoeg en op tijd gebeurt. De Wmo biedt in dit soort gevallen ondersteuning voor mensen met een beperking, die thuis wonen.

Deze ondersteuning is gericht op het versterken van uw zelfredzaamheid en eigen regie. De begeleider neemt meestal geen taken over, maar ondersteunt u bij de uitvoering ervan.

Vormen van individuele begeleiding zijn bijvoorbeeld:

  • Thuisbegeleiding: hulp bij het dagelijks leven thuis.
  • Begeleiding bij het leggen van contacten.
  • Hulp bij het indelen van de dag en het ondernemen van activiteiten.
  • Begeleiding bij persoonlijke verzorging.

Begeleiding in het dagelijks leven vraagt u aan bij de gemeente. U kunt contact opnemen met het CMD.

Hulpdiensten

Als u niet in staat bent om zelf klusjes in huis uit te voeren, kunt u hulp inschakelen. De Hulpdienst voor Ouderen is opgezet voor het verrichten van eenvoudige klusjes. Bijvoorbeeld het ophangen van een schilderij, het ontluchten van de CV, het aanbrengen van handgrepen in de douche, het onderhoud van uw tuin, boodschappen doen en meegaan naar uw zorgverleners. Voor hulp bij klusjes in en om het huis kunt u een beroep doen op de Hulpdienst voor Ouderen. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. De klant betaalt materiaalkosten plus een gering vast bedrag per klus.

Lukt zelf koken u niet meer? En kunnen anderen u hier niet genoeg bij helpen? Dan kunt u ook gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Er zijn organisaties die maaltijden thuis bezorgen. Dit heet ook wel een maaltijdservice. Meestal kunt u kiezen uit een aantal gerechten. Het kan zijn dat u het eten dan nog moet opwarmen in de oven of de magnetron. U kunt afspreken op welke dagen en tijdstippen u graag maaltijden bezorgd wilt krijgen. De maaltijden kosten ongeveer 5 tot 10 euro.

Lukt het u niet meer om zelf de boodschappen te doen? En kunnen familie, vrienden of buren u niet genoeg helpen? Dan kunt u altijd hulp inschakelen van een boodschappendienst. Organisaties die boodschappendiensten aanbieden heb je in verschillende soorten. Bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties, seniorenorganisaties, thuiszorg of commerciële boodschappendiensten. Uw boodschappen worden dan thuisbezorgd. Sommige organisaties bieden ook ondersteuning: iemand gaat met u mee naar de winkel en helpt u bij het doen van de boodschappen. Een BoodschappenPlusBus is een bus die ouderen ophaalt om samen met vrijwilligers en andere ouderen uit de buurt naar het winkelcentrum te gaan. De BoodschappenPlusBus wordt georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.

De gemeente kan u ook helpen als u niet meer alles zelf kunt doen in uw huishouden. Is er niemand in uw omgeving om u in uw huidhouden te helpen? Dan kunt u zich aanmelden voor een Wmo-voorziening. Na het gesprek met het CMD beoordeelt de gemeente of u voor Hulp bij het Huishouden in aanmerking komt.

Vervoer

De gemeente kan u helpen als u zich niet, of onvoldoende, lokaal kunt verplaatsen met een vervoermiddel. Er zijn verschillende oplossingen om uw mobiliteit te vergroten.

Heeft u een beperking? Kunt u zelf niet fietsen of autorijden? En kunt u ook niet meer gebruik maken van het openbaar vervoer? Dan komt u misschien in aanmerking voor speciaal taxivervoer. Meestal krijgt u de korting via een speciale taxipas. Met de regiotaxi kunt u van deur tot deur reizen. Het is gangbaar dat u met de regiotaxi samen met anderen reist. De taxi haalt dan verschillende passagiers op en rijdt dus niet altijd de kortste route van uw voordeur naar uw bestemming. Maar het kan ook dat u in aanmerking komt voor individueel vervoer, als u om medische redenen niet samen met anderen kunt reizen. De gemeente bepaalt dit, afhankelijk van uw situatie.

Wilt u langere afstanden reizen, dan kan dat met Valys. Valys is bovenregionaal vervoer: meer dan vijf OV-zones vanaf uw woonadres. U kunt met Valys ook een treinreis met een taxirit combineren. Om met Valys te kunnen reizen heeft u een Valys-pas nodig. Met een Valys-pas kunt u een bepaald aantal kilometers tegen een laag tarief reizen. Dit heet het Persoonlijk Kilometerbudget. Voor de kilometers die u buiten dit budget reist, betaalt u het standaardtarief. Het kan zijn dat u vanwege uw situatie recht heeft op extra kilometers met korting. Dit heet het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget.

Seniorweb

Seniorweb heeft tot doel: het bevorderen van deelname door alle inwoners van 55 jaar en ouder, aan het gebruik van de computer, internet en e-mail. Seniorweb wil iedereen die niet met de computer is groot gebracht de vele mogelijkheden van de computer, internet en e-mail laten ervaren. Vrijwilligers geven cursussen, begrijpelijk en betaalbaar voor iedereen. Deze cursussen worden gegeven in een speciaal daarvoor ingericht leerlokaal, waar ook voldoende computers aanwezig zijn.

Stichting Ambulance Wens

De naam Stichting Ambulance Wens komt voort uit het idee om de laatste wens van terminale patiënten te vervullen met vrijwilligers en een ambulance. Deze stichting is opgezet als aanvulling op de verzorging van terminale patiënten. De missie van de stichting is om iedere terminale patiënt de aandacht te geven die hij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één van de laatste wensen is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen. Levenskwaliteit toevoegen aan die laatste periode, zodat een klein deel van de ellende even opzij gezet kan worden.