Sociale contacten

Mijn Trefpunt

Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Om ervoor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt, is het zaak stil te staan bij hun behoeften. Een van de grootste behoeften is de behoefte aan sociaal contact.

 

Met Mijn Trefpunt willen we u in de gelegenheid stellen uw sociale netwerk uit te breiden. U kunt andere deelnemers onder meer vinden op basis van hun interesses of woonplaats. Denk daarbij aan mailen binnen de besloten site, maar ook aan het fysiek ontmoeten van andere deelnemers om samen activiteiten te ondernemen. Gemeenschappelijke activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (samen eten, hobby's) maar bijvoorbeeld ook op gezamenlijke inkoop van woonservice-diensten zoals boodschappen- en maaltijdservices. Trefpunt kan mensen zelfs samenbrengen als het gaat om gezamenlijke renovatie, het plaatsen van zonnepanelen en de inkoop van groene stroom.

Als u een stapje verder wilt gaan, kunt u zich organiseren binnen een Virtuele Woongemeenschap. Dit is een woongemeenschap die onderling contact heeft via internet. Door beeldbelcontact kunt u elkaar spreken (en desgewenst ook zien). De deelnemers binnen de woongemeenschap vinden het belangrijk om naar elkaar om te kijken, bijvoorbeeld door elkaar te helpen bij het kiezen van oplossingen en thuistechnologie.

Voor mensen die dichterbij elkaar wonen, kan een zogenoemd Buurgemeenschap interessant zijn. Een Buurgemeenschap is een vorm van gemeenschappelijk wonen, maar dan zonder daadwerkelijk te verhuizen. De woningen binnen een Buurgemeenschap kunnen verspreid in een wijk staan of binnen een bepaalde straal liggen. U woont dus weliswaar niet in hetzelfde gebouw, maar een Buurgemeenschap heeft vaak wel een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte.

Zelf een woongemeenschap vormen? Aanhaken bij een bestaande woongemeenschap? Meedoen aan activiteiten in eigen buurt of een activiteit starten? Samen of in clubverband afspraken maken om iets te ondernemen? Mailen met gelijkgestemden en leeftijdsgenoten? Het kan allemaal op Mijn Trefpunt.

Diligence Almere

De Diligence Almere organiseert dagelijks uitjes voor mensen van 55 jaar en ouder. Zij gaan naar musea, maken rondvaarten, gaan uit eten, naar een markt of tuincentrum etc. Voorop staat  het gezellig samen met andere mensen iets ondernemen waardoor het gevoel van eenzaamheid wordt beperkt, of  wordt voorkomen. Een heel team van vrijwilligers staat klaar om u van dienst te zijn tijdens de uitstapjes.

Een maatje

Wanneer u geconfronteerd wordt met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende ziekte heeft dat veel invloed op uw leven. U krijgt te maken met verlies van lichamelijke, psychische of sociale vaardigheden. Een maatje van VMCA kan u dan een luisterend oor bieden en ondersteunen bij vragen als:

•             Hoe moet ik verder met deze diagnose?

•             Wat betekent dit voor mijn partner of gezin?

•             Welke vragen wil ik stellen aan de arts?

•             Hoe kan ik van het leven (blijven) genieten?