(Mantel)zorg

VMCA

Bij het Expertisecentrum Mantelzorg kunt u terecht met alle vragen die u tegenkomt als mantelzorger. Consulenten Mantelzorg geven u vrijblijvend en gratis advies en helpen u bij het vinden van de juiste ondersteuning. Ook kunt u deelnemen aan workshops en activiteiten die erop gericht zijn vitaal te blijven en goed met de zorg om te gaan. Met een beetje hulp of ondersteuning bent u goed voorbereid op de dingen de u tegen kunt komen in de zorg voor een ander. Zo zorgt u ervoor dat de zorg u minder zorgen geeft en dat u naast de zorg voor de ander energie overhoudt om ook andere dingen te kunnen blijven doen!

Mantelzorgplein Almere

Dit is een centrale plek voor aanbod rond mantelzorg in Almere. Mantelzorgers en professionals vinden hier een overzicht van cursussen, trainingen, workshops, mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en in gesprek gaan. Inschrijven is heel eenvoudig.

Het Mantelzorgplein Almere is een online platform waarop al het aanbod rond mantelzorg(ondersteuning) in Almere wordt samengebracht. Het betreft aanbod vanuit initiatieven/organisaties/bedrijven uit Almere, voor mantelzorgers en professionals die in contact komen met mantelzorgers. De website wordt gefaciliteerd door de VMCA.

Het aanbod op het Mantelzorgplein Almere draagt bij aan:

•             (h)erkenning van mantelzorgers

•             het vergroten van kennis over mantelzorg(ondersteuning)

•             verlichten en versterken van mantelzorgers, zodat zij in balans kunnen mantelzorgen en vitaal blijven

•             een goede afstemming en samenwerking tussen formele en informele zorg

Op het Mantelzorgplein Almere vind je aanbod uit Almere, specifiek voor mantelzorgers. Naast dit aanbod, zijn er veel activiteiten waar je in Almere gebruik van kunt maken. Denk aan activiteiten, georganiseerd door buurtcentra die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit aanbod is niet specifiek voor mantelzorgers, maar kan wel helpen voor het vinden van meer ontspanning en balans als mantelzorger. Zo kan deelnemen aan eettafels in de buurt bijvoorbeeld fijn zijn om een keer ontlast te zijn van koken en kan het leuk zijn om daar andere mensen te ontmoeten.

Mantelzorgdebat

Elk jaar organiseert VMCA een Mantelzorgdebat. Het thema is elk jaar wisselend en sluit aan op de actualiteit. Tijdens het debat gaan mantelzorgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en politici onder leiding van dagvoorzitter met elkaar in gesprek en wisselen van gedachten. Tijdens het mantelzorgdebat vertellen sprekers, veelal onderzoekers en wetenschappers op het gebied van mantelzorg over hun bevindingen en presenteren resultaten van hun onderzoek, dat is gerelateerd aan het onderwerp van het debat.

Eigen tijd

Eigen Tijd is een ontmoetingsplek waar mantelzorgers, met of zonder hun zorgontvanger, zonder indicatie terecht kunnen voor ontmoeting en waar zij een moment voor zichzelf kunnen hebben. Naast ontspanning is er ruimte voor informatie en advies over mantelzorg(ondersteuning). Deze laagdrempelige voorziening biedt mantelzorgers de mogelijkheid even vrij te zijn van zorg, andere mantelzorgers te ontmoeten en zorg voor de zorgontvanger te delen met andere deelnemers en de aanwezige (vrijwillige) medewerkers. Voor zorgontvangers is het een plek waar zij ontmoeting en ontspanning kunnen ervaren. Door samenwerking met professionals kan waar gewenst direct een beroep gedaan kan worden op expertise en warme doorverwijzing.

Dag van de Mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg wordt elk jaar landelijk gevierd op 10 november. Rond deze datum zet VMCA mantelzorgers in Almere in het zonnetje. Bent mantelzorger en staat u bij VMCA ingeschreven, dan ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich inschrijven voor een leuke activiteit. Zo kunt u even ontspannen en in gesprek met andere mantelzorgers en consulenten van het Expertisecentrum Mantelzorg.

Gesprekstafel

De Gesprekstafel is een informele manier om met elkaar in gesprek te gaan. U gaat met mantelzorgers in gesprek die in een vergelijkbare situatie zitten. Dat levert vaak herkenning en erkenning op, wat als bijzonder positief wordt ervaren. Tijdens gesprekstafels wordt aan de hand van een thema of door een gastspreker verdieping geboden en worden ervaring en kennis rond een specifiek onderwerp uitgewisseld.

Samen aan tafel

In diverse restaurants in Almere bieden we mantelzorgers en zorgvragers met dementie of NAH een ontspannen avondje uit. Ontmoeting, plezier en even samen uit zijn hier belangrijke ‘kersen op de taart’. De professionals van de VMCA vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg en de Intensieve Vrijwillige Thuishulp schuiven aan om contact te hebben en waar nodig mensen ergens in bij te staan. De trouwe vrijwilligers die assisteren en de vaste activiteitenbegeleidster zijn voor de bezoekers een vertrouwde basis.

Inspiratie

Tijdens de inspiratiebijeenkomst nodigt VMCA een bijzondere, soms bekende Nederlander, uit die ervaring heeft met het onderwerp. Een inspiratiebijeenkomst kan een theatervoorstelling, een lezing, een activiteit of een demonstratie zijn. Met de inspiratiebijeenkomst biedt VMCA u een leuke, interessante avond met een inspirerend onderwerp waarin u zich kunt herkennen, waarover u kunt meepraten, of waar u wat van kunt leren. Deelnemers kunnen luisteren naar ervaringen van anderen, meepraten over eigen ervaringen of vragen te stellen aan anderen in een vergelijkbare situatie. De inspiratieavond van de VMCA is een plek om mensen te ontmoeten, te spreken en ervaringen met elkaar te delen zodat iedereen geïnspireerd met nieuwe gedachten en ideeën weer naar huis gaat.

Respijtzorg

Als u intensief voor een ander zorgt, is het prettig wanneer u de zorg tijdelijk kunt overdragen aan een ander. Dit om even tijd te hebben voor uzelf of om bijvoorbeeld zelf op vakantie te kunnen gaan. Door de zorg tijdelijk over te dragen kunt u er even van loskomen en kunt u nieuwe energie opdoen. Vrijwilligers van de Intensieve Vrijwillige Thuiszorg of een maatje komen bij u thuis. Bij intensieve vrijwillige thuiszorg (IVT) komt een vrijwilliger u thuis ondersteunen. Dit wordt gedaan bij zwaardere zorgvragen. Denk bijvoorbeeld aan dementie, een chronisch en/of ernstig zieke in de thuissituatie. De vrijwilliger komt een aantal uren per week bij u thuis waardoor de mantelzorger (meestal de partner of een familielid) even tijd voor zichzelf heeft.

Wijkteam

Heeft u behoefte aan extra hulp of begeleiding? Neem contact op met het wijkteam. Zij geven u informatie en advies en wijzen u naar voorzieningen in de wijk of stad. Of ze vinden een vrijwilliger die u ergens mee kan helpen. Heeft u professionele zorg of ondersteuning nodig? Dan verloopt de beoordeling en aanvraag via de wijkteams.

Ben je mantelzorger en heb je informatie, hulp of advies nodig, dan kun je ook bij het wijkteam terecht. In Almere zijn 16 wijkteams actief. Er is er altijd eentje in de buurt. In een wijkteam werken professionals samen; zoals een maatschappelijk werker, een cliëntondersteuner van MEE, een WMO-consulent, een opbouwwerker en een vrijwilligersconsulent van de VMCA.

Een wijkwerker gaat met je in gesprek over jouw situatie. Hij of zij kijkt niet alleen naar problemen, maar vooral ook naar mogelijkheden. Samen wordt er gezocht naar praktische oplossingen en als dat nodig is de weg naar professionele hulp. Ook hebben zij een directe link met de consulenten van het Expertisecentrum Mantelzorg van de VMCA.

Mantelzorgwaardering

De gemeente wil alle mantelzorgers in het zonnetje zetten die langdurig en intensief zorgen voor een inwoner van de stad. Dat gebeurt via de mantelzorgwaardering. De mantelzorgwaardering is bedoeld voor mensen (4 jaar en ouder) die langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen. Degene die de zorg krijgt, moet een inwoner zijn van Almere. De mantelzorger hoeft niet in Almere te wonen. Het is belangrijk dat uw volledig ingevulde aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering uiterlijk 30 september 2019 binnen is bij de gemeente. Net als in eerdere jaren, bestaat de waardering in 2019 uit een gezellige activiteit voor jonge mantelzorgers (tot 18 jaar, peildatum 1 oktober 2019). Voor volwassenen bestaat de mantelzorgwaardering uit een VVV-cadeaukaart. De aanvraagperiode voor dit jaar loopt tot en met 30 september 2019.

Woonurgentie

De meeste mensen moeten een paar jaar wachten op een geschikte woning. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Als mantelzorger is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een urgentieverklaring te krijgen. Het aanvragen van zo'n verklaring verloopt via Het Vierde Huis.

Vrijwilligers

Om als mantelzorger in balans te blijven, kan praktische hulp helpen. Denk aan:

•             inzet door een vrijwilliger

•             extra hulp of begeleiding

•             gebruik kunnen maken van specifieke regelingen

In Almere zijn veel mogelijkheden om hulp te krijgen van een vrijwilliger. Hieronder enkele voorbeelden:

•             een maatje voor een jonge mantelzorger om samen leuke dingen mee te doen

•             een maatje voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

•             hulp en ondersteuning door een vrijwilliger bij mensen met een zwaardere hulpvraag door chronische of terminale ziekte

•             praktische klussen in en om het huis, tuinhulp en boodschappen

•             administratieve ondersteuning of hulp bij computerproblemen

Alle vrijwilligers en mantelzorgers in Almere zijn automatisch verzekerd voor onder meer schade en ongevallen tijdens uw inzet als vrijwilliger of mantelzorger. U hoeft daarvoor niets te doen. Behalve bij schade.