Gestippeld Wonen

Gestippeld Wonen is een woongroep/woongemeenschap/buurgemeenschap waarvan de woningen/appartementen zich bevinden binnen één gebouw. De leden van de woongroep wonen in het complex samen met medebewoners die niet tot de woongroep behoren. Het is een woonvorm waarbij de leden van de woongroep meestal verspreid wonen over het complex. 

Een enkele keer bewonen zij een aaneengesloten blok van het complex; dan heet deze woonvorm "Harmonica Wonen". De groep huurt (koopt) een extra ruimte, eventueel een extra appartement, voor de gemeenschappelijke activiteiten (koffie, koken, eten, hobby's, enz.) 
Gestippeld wonen is eenvoudig, betaalbaar en snel te realiseren. Bewoners zelf, maar ook de gemeente of de woningcorporatie kunnen het initiatief nemen voor het starten van zo'n woongemeenschap.

Het allereerste project gestippeld wonen dateert uit 1994. In Nederland zijn momenteel 20 projecten van gestippeld wonen en harmonicawonen. In een brochure die in 2008 is verschenen, staan vier inspirerende voorbeelden beschreven van gestippeld wonen. 

SOCIALE SAMENHANG
Bij Gestippeld Wonen wonen de leden van de woongroep verspreid wonen over een complex; bij harmonicawonen wonen leden van de groep ruimtelijk geclusterd. De overeenkomst is dat beide vormen van gemeenschappelijk wonen te maken hebben met andere bewoners. Dat is anders dan bij woongroepen met een eigen complex; de bewoners van zo'n woongroep hebben vooral te maken met elkaar. 
Gestippeld wonen en harmonicawonen zijn eenvoudig, betaalbaar en snel te realiseren. Groepen kunnen moeiteloos krimpen en groeien, en daardoor is er weinig risico op leegstand. 

SPECIAL
Lees verder in de special over Gestippeld Wonen (PDF) in de special worden vier voorbeelden van gestippeld wonen en harmonicawonen beschreven.

Geactuatiseerd 7-5-2019

Special nummer 3: Gestippeld Wonen

In 2008 schreven de toenmalige SEV en Federatie Gemeenschappelijk Wonen een Special over Gestippeld Wonen. De special geeft nog steeds een goed beeld van die woonvariant.

De eindredactie werd verzorgd door Wim G. Kromwijk (toen als projectleider van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen, nu directeur LaCoTA). De special kan opnieuw gedownload worden als vervolg op onze Special over Gemeenschappelijk Wonen (nummer 2).

Lees hier de special over Gestippeld Wonen (PDF)

Geplaatst 1-5-2019

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

  1. Gestippeld Wonen
  2. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders
  3. Buurgemeenschappen
  4. Virtuele Woongemeenschappen

Lees hier de special.over Gemeenschappelijk wonen zonder verhuizen

Geplaatst 18-4-2019

Woongroep / Gestippeld Wonen in een Servicecomplex

In diverse serviceflats staan appartementen te wachten op nieuwe kopers/huurders. 

Dit zijn vaak ideale plekken om als woongroep te gaan wonen. Woonservicediensten en thuistechnologie zijn er meestal goed georganiseerd. De groep kan groeien naarmate er meer appartementen van de oorspronkelijke bewoners vrij komen. Eventueel kunnen mensen die zelfstandig in de buurt wonen gewoon meedoen in de woongroep (en dan word je van een project Gestippeld Wonen een Buurgemeenschap zonder dat iemand hoeft te verhuizen!)

Geactuatiseerd 7-5-2019

"MIJN TREFPUNT" voor initiatieven Gestippeld Wonen

Mijn Trefpunt is een gratis site van LaCoTA. Het doel van Mijn Trefpunt is mensen, met name 50plussers, in de gelegenheid stellen hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers kunnen ook een project Gestippeld Wonen organiseren en binnen zo'n project omzien naar elkaar. Wij zien zulke initiatieven als een vorm van Gemeenschappelijk Wonen.

SAMEN KUNNEN WE STERKER ZIJN! Ga naar : http://www.mijntrefpunt.nl

Geactuatiseerd 7-5-2019