Federatie Gemeenschappelijk Wonen in 2015 opgeheven.

De FGW is in 2015 opgeheven. Een aantal taken wordt door de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen van Ouderen (LVGO) en de Landelijke Vereniging Centraal Wonen (LVCW) in goed overleg voortgezet. O.a. het organiseren van de Landelijke Opendag Gemeenschappelijk Wonen blijft jaarlijks georganiseerd worden. Ook de website www.gemeenschappelijkwonen.nl met veel relevante informatie over Gemeenschappelijk Wonen blijft beschikbaar.

LaCoTA blijft de woonvariant Gemeenschappelijk Wonen promoten

Een voorloper van LaCoTA, de inmiddels opgeheven Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen, was partner van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen. LaCoTA heeft daardoor nog altijd veel kennis over Gemeenschappelijk Wonen. Niet alleen over het gemeenschappelijk bewonen van boerderijen (zie Groen Wonen). LaCoTA heeft ook nieuwe varianten van Gemeenschappelijk wonen ontwikkeld zoals Buurgemeenschappen, Virtuele Woongemeenschappen en Cirkelgroepen.

LaCoTA zet zich met name in om gemeenten te stimuleren meer aandacht te besteden aan varanten van Gemeenschappelijk Wonen in het kader van "Slimme gemeenten en Inclusieve wijken". Zie verder Gemeenschappelijk Wonen en Special nummer 4: Smart homes, inclusieve wijken, slimme gemeenten en smart cities.

Gemeenschappelijk Wonen

Gemeenschappelijk Wonen is een woonvariant waarbij bewoners bewust kiezen om met elkaar te wonen en waarbij de huishoudens over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikken en tevens gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten met elkaar delen. Deze woonvorm is niet aan leeftijd gebonden tenzij groepen zelf beperkingen afspreken.

Lees meer over diverse vormen van Gemeenschappelijk Wonen.

Handreiking realiseren projecten Gemeenschappelijk Wonen

Op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen is een handreiking te vinden over o.a. verschillende vormen van gemeenschappelijk wonen en succesfactoren om een project te laten slagen. ( http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/handreiking/ )