lacota.jpg  

PERSBERICHT/NIEUWS OVER ANDERS EN ACTIEF WONEN

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Duurzaamheid, Mantelzorg en Sociale Netwerken krijgen bij de Coöperatie bijzondere aandacht. Actieve mensen dragen bij aan een vitale buurgemeenschap, vitale gemeente en vitale verbindingen!NR 9, APRIL 2016

GemeenschappelijkWonenDag 21 mei 2016

Op zaterdag 21 mei 2016 is de jaarlijkse Europese GemeenschappelijkWonenDag. Op deze dag is er extra aandacht voor gemeenschappelijk wonen in zijn vele varianten: groepswonen, gemeenschappelijk wonen van ouderen, centraal wonen, leefgemeenschappen, gestippeld wonen, buurgemeenschappen, etc.
Ruim 100 woongemeenschappen in Nederland, België en Frankrijk openden vorig jaar hun deuren tijdens de open dag voor Gemeenschappelijk Wonen. Ook nu doen weer veel woongemeenschappen mee. Het thema van dit jaar is: Woongemeenschap en Samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het contact dat je als woongemeenschap met je directe omgeving hebt. Denk ook aan “Omkijken naar elkaar”. Of aan betrokkenheid bij milieu en energiegebruik.

Kijk op http://www.gemeenschappelijkwonen.nl//gemeenschappelijkwonendag voor de kaart van Nederland met daarop de projecten die meedoen in jouw buurt. Over het algemeen ben je die dag speciaal welkom tussen 13 en 16 uur; zo niet dan staat de afwijkende tijd er bij. Schrijf de datum in je agenda!

Gebruik deze dag ook om je verder te oriënteren op thuistechnologie (langer comfortabel wonen) en buurgemeenschappen.

Voor meer info over buurgemeenschappen: www.lacota.nl/buurgemeenschappen. Met een buurgemeenschap kun je wonen in een woongemeenschap zonder te verhuizen!

Lijst belangstellenden Gemeenschappelijk Wonen via LaCoTA groeit

Via LaCoTA hebben zich inmiddels meer dan 400 mensen ingeschreven op provinciale en gemeentelijke "wachtlijsten" voor projecten Gemeenschappelijk Wonen. Alleen al de lijst in de provincie Noord-Brabant telt meer dan 50 belangstellenden.

Ook belangstelling? Ga naar http://www.50plusnet.nl of http://www.mijntrefpunt.nl.

Bemiddeling

Kijk voor diverse links naar bemiddeling en makelaardij op www.woonvariantenboulevard.nl. U vindt hier aanbod over o.a. Gemeenschappelijk Wonen.

LaCoTA Comfort-pakket Thuistechnologie op MantelzorgScherm

Thuistechnologie draagt bij aan comfortabel wonen. Of je nu in een eigen woning woont, in een huurwoning of in een project gemeenschappelijk wonen meestal kan er veel verbeterd worden aan het comfort. Denk aan schakelaars en dimmers bedienen vanuit een tablet. Denk ook aan personenalarmering en goedkoper telefoneren via VOIP. Je kunt ook via je tablet je energiegebruik in de gaten houden. En er komen steeds meer zorgoplossingen beschikbaar via de PC en tablet. LaCoTA heeft een modulair Comfort-pakket samengesteld waarbinnen alle functies beschikbaar zijn op zo’n manier dat alle functies ook onderling goed op elkaar zijn afgestemd.

Het Comfort-pakket is beschikbaar via het robuuste MantelzorgScherm maar ook op tablet. Het Comfort-pakket bestaat uit zes onderdelen.

  • Internettoegang tot het Comfort-pakket
  • Comfort / Huisautomatisering
  • Communicatie
  • Mantelzorg
  • Dienstverlening
  • Zorg / E-health

Het Comfort-pakket draagt niet alleen bij aan prettiger wonen. Het maakt ook de communicatie voor Mantelzorgers een stuk gemakkelijker.

Op dit moment is LaCoTA bezig diverse modulen te concretiseren. Neem alvast een kijkje op www.lacota.nl/mantelzorgscherm/bestellen.

Gemeentebreed project Thuistechnologie in Ede van start

In maart j.l heeft LaCoTA twee MantelzorgSchermen geplaatst in steunpunt ’t Broek Akker in Bennekom. Stapje voor stapje worden meer organisaties en meer inwoners in Ede verder vertrouwd gemaakt met thuistechnologie in de zorg en mantelzorg. Eerder werden zulke projecten opgestart in Harderwijk en Amersfoort.

MantelzorgScherm_VSS_LIFEconnection.png

Confort is een belangrijk onderdeel van deze gemeentebrede aanpak. En een Train de Trainer traject is essentieel om mensen vertrouwd te maken met beeldbellen. Zo’n trainingstraject vormt het hart van de Doorbraakprojecten.

We richten ons op het opleiden en trainen van een ondersteuningsnetwerk dat via internetcafés in o.a. verzorgingshuizen en met inloopbijeenkomsten in wijken en buurgemeenschappen, mensen kan ondersteunen. Niet alleen in het gebruik van tablets, maar ook in het gebruik van domotica en ICT-toepassingen in de zorg. Tot het netwerk behoren vrijwilligers die ook bij mensen thuis kunnen ondersteunen.

Digitaal Hulpplein

Overal in Nederland kun je cursussen volgen om vertrouwd te raken met computers en domotica. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan. De belangrijkste aanbieders staan op de website van www.digitaalhulpplein.nl. Je krijgt er persoonlijke begeleiding.

Verdien een deel van de kosten van het Comfort-pakket terug door u aan te sluiten bij ons doorlopend energiecollectief

We mikken met ons energiecollectief op een Duurzame Energiemix waarbij 1/3 van het energiegebruik met zone-energie is opgewekt in eigen buurt/regio. Daarnaast komt 1/3 van een windmolen die staat in je eigen provincie. En het overige komt van een landelijk energiebedrijf dat uitsluitend groene energie levert die is opgewerkt op Nederlandse bodem.

Energie die je zelf opwekt wordt uiteraard "gesaldeerd" en verrekend.

WindUnie_Etten-Leur.jpg

Bij ons lage prijzen; maar geen stuntprijzen die elders gecompenseerd worden met winsten op vervuilende energie! Door samen energie in te kopen, betaalt u minder voor gas en elektriciteit. Maar bovenal, we regelen samen een eerlijk duurzaam energiegebruik.

Sinds maart 2016 werken LaCoTA en Homestroom samen. Dit betekent dat u via LaCoTA gebruik kunt maken van de collectieve inkoopkracht van het energiecollectief Homestroom. Op die manier bespaart u al gauw honderden euro's op jaarbasis.

Voor meer informatie over de LaCoTA Duurzame Energiemix of over onze samenwerking met Homestroom www.lacota.nl/dienstverlening/energie.

Aanmelden en klantenservice

De klantenservice voor de LaCoTA Duurzame Energiemix wordt verzorgd door Homestroom. Ga naar http://www.homestroom.nl/follow/lacota?redirect=lacota en vraag vrijblijvend een offerte aan. U bespaart al snel tussen € 100 en € 250 per jaar.

Homestroom.png

VVV Cadeaubon
Omdat Homestroom dit jaar 5 jaar bestaat mogen wij nieuwe deelnemers trakteren op een VVV Cadeaubon t.w.v. € 10,--.

Deze actie loopt tot 1 juli 2016.

Blijversregeling

Gemeenten stimuleren steeds nadrukkelijker dat senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen, langer van hun eigen netwerk gebruik maken en daardoor minder een beroep doen op (zorg)kosten.

Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren verder toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar: 4,6 miljoen mensen! Van hen is een derde ouder dan 80 jaar. Binnen 25 jaar zullen senioren het straatbeeld bepalen. Daarmee verandert tevens de dynamiek op de woningmarkt. Ouderen van nu zijn honkvaster en willen graag oud worden in de eigen woning en in de buurt waar ze nu wonen. De wens om te verhuizen naar een woonzorgcomplex neemt af. De mogelijkheid te verhuizen naar een verzorgingshuis is bijna verleden tijd; alleen met een verpleeghuisindicatie kun je nog gebruik maken van een intramurale oplossing.

De belangstelling voor varianten van gemeenschappelijk wonen neemt toe. Zeker ook voor de variant Buurgemeenschap.

Om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het nodig om voldoende en geschikte, levensloopbestendige woning te hebben.

Veel ouderen wonen echter in woningen die daar niet aan voldoen maar die wel zo gemaakt kunnen worden met kleinere of grotere aanpassingen. Denk aan een veilige douche/badkamer, traplift maar ook aan thuistechnologie, personenalarmering, een MantelzorgScherm en veiligheidsvoorzieningen.

Niet alle senioren beschikken over spaargeld om die woningaanpassingen te kunnen financieren. Banken verstrekken ouderen niet gemakkelijk een hypotheek of consumptieve lening. Naast bewustwording is het aanbieden van een financieringsinstrument een belangrijke voorwaarde om ouderen te stimuleren hun woning levensloopbestendig te maken.

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) heeft zo’n instrument ontwikkeld; de zogenaamde Blijverslening. Daarmee kunnen provincies en gemeenten het zelfstandig thuis wonen bevorderen.

LaCoTA is van mening dat ook het Nutspakket een prima instrument kan zijn is om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. LaCoTA gaat daarom in het kader van gemeente brede doorbraakprojecten met gemeenten in gesprek om de Blijverslening beschikbaar te stellen voor deze vorm van woningaanpassing.