WEDERKERIG WONEN: Erfdelen, Knarrenhofjes en meer varianten

Veel 65plussers blijken te laat te zijn gaan nadenken over hoe zij na hun pensioen zouden willen wonen. Daardoor ontdekken ze te laat dat ze niet meer kunnen kiezen voor een "Woongemeenschap van de LVGO" (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijke Wonen van 50-plussers). De doelgroep voor nieuwe bewoners ligt bij die woongemeenschappen namelijk tussen 50 en 65. Dat is om de projecten vitaal te houden. LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) heeft de afgelopen jaren honderden teleurgestelde mensen gesproken. Gelukkig zijn er alternatieven.

ERFDELEN EN KNARRENHOFJES

Noabershof-Rijssen-luchtfoto-1.jpg

Foto: Het Noabershofje in Rijssen.

Populair zijn projecten Erfdelen waarbij men samen een Boerderij met erf bewoont.
Ook populair zijn Knarrenhofjes die vooral binnen de bebouwde kom worden gebouwd vanwege de nabijheid van voorzieningen. Een Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Erfdelen en Knarrenhofjes zijn geen woongroepen en kennen geen ballotage op leeftijd. Wel zijn het gemeenschappen waar je van elkaars nabijheid, kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor senioren die comfortabel willen wonen, en niet of weinig op mantelzorg en kinderen kunnen of willen terugvallen. Er zijn inmiddels ook meergeneratiehofjes waar starters, oudere jongeren, jongere ouderen en senioren met elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Men helpt elkaar als buren indien nodig. Men kan elkaar wijzen op allerlei dienstenverlening om langer comfortabel te wonen en men kan elkaar ondersteunen in het gebruik van Digi-zorg. Er staan duizenden belangstellenden op de wachtlijsten voor bestaande en nieuw te bouwen Knarrenhofjes. En ook voor Erfdelen staan inmiddels 3000 belangstellenden op de wachtlijst.

Wederkerig wonen
Knarrenhofjes en Erfdelen zijn net als projecten Gemeenschappelijk Wonen vormen van wederkerig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. 

Als je niet wil verhuizen, maar wel in een woongemeenschap wil wonen?
Ook daarvoor zijn alternatieven. Nog veel meer varianten van wederkerig wonen.
Lees hier meer over: Begin je eigen "WoonZorgCirkel".