Nieuwsbrief over ANDERS, COMFORTABEL EN WEDERKERIG WONEN nr 16, juni 2023

LaCoTA geeft informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel daarvan zijn interessant voor zowel jong als ouder. Levensloopflexibel wonen, sociale netwerken, zorgzame buurten, WoonZorgCirkels, Wonen in het Groen, en Digi-zorg krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Actieve mensen dragen bij aan vitale gemeenten, een vitale buurgemeenschap en vitale verbindingen!

In dit nummer:

  • Veel varianten van Wederkerig Wonen; bijvoorbeeld Cirkelgroepen
  • De "ZorgSameBurenTAB" komt eraan
  • Wordt zelf ZorgSameBuur!
  • PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)
  • Korting voor ANBO-leden op aanschaf Senioren Tablet
  • Overheden gaan meer investeren in "flexwoningen"
  • Tiny Houses met grote binnentuinen
  • Catalogus Initiatiefnemers Nieuwe Natuur

Lezerskorting voor personenalarmering

Veel varianten van Wederkerig Wonen; bijvoorbeeld Cirkelgroepen

Er zijn veel varianten van Wederkerig Wonen en Gemeenschappelijk Wonen. Allemaal ondersteunen ze het "Omkijken naar Elkaar". Zo ook Cirkelgroepen. Cirkelgroepen zijn groepjes buurtbewoners die met elkaar afspreken serieus “Om te kijken naar elkaar”. Het draagt bij aan het opbouwen van een veilig en zorgzaam netwerk. En daarnaast doet men vooral ook leuke dingen samen. Bijvoorbeeld samen wandelen, samen hobby's doen en op gezette tijden samen borrelen ergens in de buurt.

Geplaatst op: 14-4-2023

Lees verder

Veel varianten van Wederkerig Wonen; bijvoorbeeld Cirkelgroepen

De "ZorgSameBuren Tablet" komt eraan

In de "ZorgSameBurenTAB" is aan de SeniorenTAB de app SchermVan van LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie) toegevoegd. Dat maakt de tablet bijzonder geschikt voor zorgzame buren, mantelzorgers en familieleden om hun vrijwillige ondersteuning aan buren, senioren en mensen met een zorgvraag gemakkelijker en effectiever te maken.

Geplaatst op: 21-4-2023

Lees verder

De "ZorgSameBuren Tablet" komt eraan

Wordt zelf ZorgSameBuur!

Maak een buur, kennis, (overbelaste) mantelzorger, digibeet of (eenzame / zorgbehoevende) buurtbewoner vertrouwd met Beeldbellen en Digi-zorg!

Geplaatst op: 24-4-2023

Lees verder

Wordt zelf ZorgSameBuur!

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

18 april nam de Eerste Kamer unaniem de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) aan, inclusief het amendement over uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Hierdoor worden zorgaanbieders op den duur verplicht om gezondheidsinformatie ook via PGO’s beschikbaar te stellen aan zorggebruikers. De wet wordt op 1 juli 2023 van kracht als kaderwet en draagt bij aan betere gegevensuitwisseling tussen zorgverleners en zorggebruikers.

Geplaatst op: 14-5-2023

Lees verder

PGO's (persoonlijke gezondheidsomgevingen)

Korting voor ANBO-leden op aanschaf Senioren Tablet

SeniorenTAB is het merk voor handige, vereenvoudigde tablets en smartphones van goede kwaliteit. De tablets en telefoons zijn eenvoudig bedienbaar, hebben een beknopt menu en grotere knoppen.

Geplaatst op: 25-5-2023

Lees verder

Korting voor ANBO-leden op aanschaf Senioren Tablet

Overheden gaan meer investeren in "flexwoningen"

De Adviesraad Migratie pleit er in het adviesrapport "Een huis voor statushouders" voor dat overheden meer gaan investeren in flexwoningen. Het adviesrapport is uitgegeven 18 oktober jongstleden. Een mooie steun in de rug voor iedereen die al langer de ontwikkeling van tiny houses propageert als bijdrage aan het woningtekort in Nederland.

Geplaatst op: 2-11-2022

Lees verder

Overheden gaan meer investeren in "flexwoningen"

Tiny Houses met grote binnentuinen

Twintig jaar geleden was er Het Jaar van de Boerderij. Vooral gericht op behoud van oorspronkelijke, soms zelfs monumentale, boerderijgebouwen. Nu komt bij dit belang dat, in verband met het aanpakken van het stikstofprobleem, er mogelijk op korte termijn 3.000 boeren worden uitgekocht, waardoor vooral ook veel hele grote veestallen leeg komen te staan. Die kun je slopen en in het kader van Rood voor Rood vervangen door nieuwe huizen geplakt tegen dorpskernen. Echter er zijn alternatieven.

Geplaatst op: 20-5-2023

Lees verder

Tiny Houses met grote binnentuinen

Catalogus Initiatiefnemers Nieuwe Natuur

Kleinschalig wonen in nieuwe natuur is voor velen een droom, maar vooral ook een oplossing voor de klimaat- en stikstofproblemen, de afname van biodiversiteit en de woningcrisis. De overheid is doordrongen van een snelle aanpak, maar omarmt initiatieven van burgers maar mondjesmaat. Regelgeving en precedentschepping vormen vooral bij de provincies hoge drempels, evenals onbekendheid. Het Testlab Nieuwe Natuur en Klein Wonen heeft daarom nu een catalogus gemaakt, waarin twaalf initiatiefnemers hun plannen voor wonen in nieuw aan te leggen groene oases uit de doeken doen en een boodschap hebben voor beleidsmakers.

Geplaatst op: 5-5-2023

Lees verder

Catalogus Initiatiefnemers Nieuwe Natuur

Lezerskorting PERSONENALARMERING

Wie voor zichzelf, familielid of kennis een personenalarmering wil organiseren moet uit een woud van oplossingen een keuze maken. En dat is voor een leek niet gemakkelijk. Daarom heeft LaCoTA geprobeerd een keuzehulp op te stellen.

Geplaatst op: 24-5-2023

Lees verder

Lezerskorting PERSONENALARMERING