Alles Zelf heeft diverse overzichten opgesteld die verwijzen naar dienstverlening PER POSTCODE.

O.a. voor personenalarmering, maaltijdvoorzieningen en servicepunten WMO-dienstverlening.

Het zoeken, vinden, vergelijken en direct gebruiken van diensten is belangrijk voor ouderen, mantelzorgers en hulpverleners. Onder andere Alleszelf.nl onderzoekt en geeft informatie hoe dit in Nederland is geregeld. U vindt er veel informatie en diensten.

https://www.alleszelf.nl/

Alleszelf.nl heeft mooi overzicht gemaakt waar mensen terecht kunnen voor vragen rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten hebben Wmo-loketten of andere informatie-adressen ingericht. Of men werkt met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Alleszelf.nl biedt u in één overzicht de Wmo-loketten van Nederland. Zie verder >>

Meer info over Wet Maatschappelijke Ondersteuning en PGB


De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt andere accenten. 

Kijk voor meer info op: http://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo