Agenda

 

 

Langer Comfortabel Thuis Academie (LaCoTA)

LaCoTA staat ook voor: Langer Comfortabel Thuis Academie. Dat is ons Train de Trainertraject dat wij samen met o.a. de HCC!SeniorenAcademie en diverse ROC's organiseren. Wij willen mensen niet alleen vertrouwd maken met het gebruik van tablets. De volgende stap is gebruik maken van het Internet der Dingen en alle thuistechnologie en e-Health toepassingen. Een eenvoudig te bedienen hulpmiddel is het Scherm van LaCoTA.

Scherm van LaCoTA is een integratie van een aantal app's van XS-Comfort en het beeldbelplatform van Cubigo. Daardoor is er een goed werkende integratie van een beeldbelplatform, een platform voor thuistechnologie, een dienstenplatform (per gemeente), en een zorgplatform.

Kijk voor meer info en data op LaCoTA Academie.

17 april 2018: Infomarkt in Amersfoort over Domotica en (Lang) Comfortabel Wonen.

Op 17 april, van 14.00 tot 16.00 uur, is er in Amersfoort een infomarkt over Domotica en (Lang) Comfortabel Wonen.
Schrijf de datum alvast in je agenda. Nadere info volgt. Het Living Lab, Indebuurt033, de gemeente Amersfoort en LaCoTA  zijn betrokken bij de organisatie. Nadere info volgt.

19 mei 2018: Gemeenschappelijk-Wonen-Dag in heel Nederland

Op zaterdag 19 mei 2018 is voor de tiende keer de jaarlijkse GemeenschappelijkWonenDag. In Nederland en in andere Europese landen.

Nadere info volgt.

Kijk voor info over gemeenschappelijk wonen ook elders op deze site  Anders, Actief & Duurzaam Wonen En op de website www.gemeenschappelijkwonen.nl

ZOEK EEN CURSUS OP DIGITAALHULPPLEIN.NL

En op veel meer plekken in Nederland kun je cursussen volgen om vertrouwd te raken met computers en domotica. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan. De bekendste aanbieders staan op de website van www.digitaalhulpplein.nl. Je krijgt er persoonlijke begeleiding. De trainer heeft tijd voor jouw vragen. En je gaat direct aan de slag.

Je kunt met de basisvaardigheden van internet en computers aan de slag. Of met een onderwerp dat nu voor jou belangrijk is zoals omgaan met social media.

Vul je postcode in en klik op 'zoek'.

LaCoTA levert bijdrage aan congresdagen Waardigheid en Trots op 3 juli 2017: Pleidooi voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

 

3 juli - Ronde 4 (15.30 - 16.30) | Vernieuwing | Beleid, Bestuur, Management | LaCoTA

Naar verwachting zal in de (nabije) toekomst de meeste verpleeghuiszorg bij mensen thuis worden gegeven. Hoe doen we dat op een verantwoorde en doelmatige wijze? LaCoTA, is een landelijke coöperatie die het ontstaan van buurgemeenschappen en lokale zorgcoöperaties ondersteunt met kennis en met implementatie van, onder andere, moderne thuistechnologie (domotica).  LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA licht zijn ervaringen met co-creatie voor Langer Comfortabel Wonen toe en pleit voor gemeente brede ondersteuning daarbij.

Spreker: Wim G. Kromwijk MSM, directeur LaCoTA (Langer Comfortabel Thuis Alliantie)

Inschrijven