GemeenschappelijkWonenDag 20 mei 2023

Jaarlijks zetten woongemeenschappen (en dit jaar ook ecodorpen) de derde zaterdag van mei hun deuren open om meer zichtbaarheid te geven aan gemeenschappelijk wonen in al haar vormen.

De dag geeft belangstellenden de mogelijkheid een kijkje te nemen in een woongemeenschap. En met een betere bekendheid ontstaat ook meer maatschappelijk draagvlak om nieuwe projecten te realiseren. Zie voor de lijst woongemeenschappen die meedoen:.

De GemeenschappelijkWonendag is een gemeenschappelijk initiatief van LVGO, VGW, en GEN-NL in Nederland. 

GemeenschappelijkWonen.jpg

De dag kan daarnaast inspirerend zijn voor mensen die "Wederkerig willen wonen" maar niet willen verhuizen. Voor hen zijn er alternatieven als bijvoorbeeld Gestippeld Wonen, Anders en Actief Wonen, of een "Cirkelgroep". 
Zie voor meer info: "Cirkelgroepen":