terug.png

Installeer op deze plek uw app voor contact met uw meldkamer

Dit kan telefonisch contact zijn en beeldbelcontact. Er zijn meldkamers van plaatselijke zorgaanbieders en er zijn landelijke meldkamers. Als voorbeeld hebben we een link naar de meldkamer Zorgcentrale Noord geplaatst.

 

VEILIGHEID EN ALARMERING

De LaCoTA Comfort-tablet kan worden voorzien van zorgcomponenten. De gebruiker heeft hierdoor een optimaal functionerende zorgoplossing van het hoogste veiligheidsniveau. Een voorbeeld van een zorgcomponent is de alarmzender.

De draadloze alarmzender wordt om de pols of hals gedragen, waardoor in noodsituaties gemakkelijk een alarmoproep kan worden gemaakt. De zorgalarmering werkt ook wanneer de Comfort-tablet is uitgeschakeld.

De abonnementhouder kan zelf bepalen naar wie het alarmsignaal van de alarmzender standaard verzonden wordt. Mogelijkheden hiervoor zijn: 
• Een vooraf “benoemde” contactpersoon zoals familie, mantelzorgverlener of buren; 
• De receptie van een zorginstelling; 
• Een externe particuliere meldbank.

 

Alarmknop voor personenalarmering, met ingebouwde spreekluisterverbinding (telefonie met simkaart)

Dit is een stand-alone moduul. Kan dus los van andere modulen werken.

Het basisabonnement voor personenalarmering kost via LaCoTA € 6,58 per maand inclusief simkaart en inclusief BTW. Voor leden van LaCoTA € 3,08 per maand.

Het basisabonnement personenalarmering houdt in: lease van een SOS GPS Tracker (zie afbeelding), abonnement simkaart, administratiekosten en basisabonnement LaCoTA. 

Het basisabonnement is modulair uit te breiden tot zelfs Verzorgingshuiszorg-Thuis en Ziekenhuiszorg-Thuis. Bestellen

Regelen van personenalarmering

Veel organisaties voor wonen, welzijn en zorg leveren personenalarmeringssystemen. Bijvoorbeeld thuiszorginstellingen en verzorgingshuizen. U kunt ook meer informatie aanvragen bij de ouderenorganisatie in uw gemeente of de gemeente zelf.

Er zijn meerdere systemen voor personenalarmering. LaCoTA is voorstander van een systeem dat ook te bedienen is vanuit een comfort-tablet. Dus bij voorkeur een systeem dat is uit te breiden met domotica, een elektronisch voordeurslot, oproep voor mantelzorgers, een meldkamer waarmee ook via beeldbellen contact kan zijn, een meldkamer die een rol kan vervullen bij Ziekenhuiszorg Thuis of Verpleeghuiszorg Thuis. enz. U kunt via LaCoTA zo'n systeem bestellen.

Vergoeding

 • Uw gemeente kan u soms aansluiten op personenalarmering (Wmo-ondersteuning). Dat kan alleen als u om sociale redenen een alarm nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u zich thuis niet veilig voelt. En u kunt niemand waarschuwen als er iets mis is. U kunt met uw gemeente overleggen wat voor u mogelijk is. Niet alle gemeenten vergoeden de personenalarmering.
 • Heeft u een medische indicatie van uw huisarts of medisch specialist? Dan kunt u de zorgverzekeraar om een vergoeding vragen. Vind snel het juiste formulier van uw zorgverzekeraar voor de aanvraag.

Bron: www.regelhulp.nl november 2017

Abonnement op moduul personenalarmering via meldkamer

 

 • Inclusief beeldbellen met meldkamer vanuit beeldbelplatform
 • € 6,25 per maand

Om de veiligheid in huis te verbeteren kan het MantelzorgScherm worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten. Hieronder staan enkele van deze componenten:
• Video- deurintercom en deurontgrendeling;
• Videocamera om de omgeving rondom de woning in te gaten te houden;
• Inbraakdetectievoorzieningen en luid alarm in het geval van onraad, met doormelding naar familie of een meldkamer;
• Rookmelders voor snelle detectie van een mogelijke brand;
• Elektronische toegangsverlening;
• Draadloze alarmzender die na een noodoproep aangeeft waar men zich bevindt. De alarmzender is zowel bruikbaar in de woning als buiten op straat. Op de alarmzender zit een knop waarmee een vast telefoonnummer gebeld kan worden én een alarmknop voor wanneer directe hulp noodzakelijk is. De vooraf ingestelde ontvanger ontvangt een bericht met de nauwkeurige locatie waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Dit geeft een veilig gevoel voor wanneer men op pad gaat.

MANTELZORGSLOT; elektronische voordeurslot gekoppeld (via bluetooth en wifi) aan smartphone en of Mantelzorgscherm.

Met behulp van een app is het mogelijk om op afstand virtuele sleutels aan te maken, te delen en beheren. Zo is een sleutelkluisje overbodig. Toegang tot uw woning is alleen beschikbaar voor de juiste persoon op het juiste moment. Tijd- en aanwezigheids-registratie geven online een helder overzicht in welke personen of diensten, wanneer toegang hebben gehad. Ideaal voor mantelzorgers, thuiszorg, wijkverpleging, huisarts en ambulancedienst!

Het slot kan gebruikt worden als losse domotica-oplossing. Het kan ook ingezet worden als moduul in een grotere domotica-oplossing. Namelijk als onderdeel van de oplossing voor personenalarmering, onderdeel van een comfort-tablet, onderdeel van een meldkamer voor opvolging door Thuiszorg, Verpleeghuiszorg-Thuis of Ziekenhuiszorg-Thuis. 

Voor de diverse oplossing zijn verschillende prijzen van abonnementen. Vooralsnog is dit het enige elektronische voordeurslot dat betaalbaar is en zowel op zichzelf kan werken en ook als onderdeel van een comfort-tablet. 

 

 • Het elektronisch slot kan modulair betaald worden via een abonnement. De maandkosten zijn dan € 9,34. Voor leden van LaCoTA € 5,84Bestellen
 • In de prijs inbegrepen een eenvoudige afstandsbediening voor de bewoner.
 • Bewoner zelf heeft bij stand-alone gebruik niet noodzakelijk een smartphone of comfort-tablet nodig.
 • Installatiekosten: stelpost € 199,-- inclusief BTW. Dit bedrag kan als er, als onderdeel van een project, op een dag meerdere sloten tegelijk geïnstalleerd kunnen worden lager uitvallen. Feitelijke kosten worden verwerkt in uiteindelijke abonnementstarief.
 • Eventueel verwijderen bestaande sleutelkluisje bij installatiekosten inbegrepe
 • Het slot kan ook in één keer betaald worden de prijs inclusief BTW is dan eenmalig: € 259,--.

COMFORT, veiligheid en achterwacht via één afstandsbediening (comfort-tablet)!

Eén app waarmee een oneindig aantal slimme toepassingen met elkaar te combineren en te bedienen zijn. Geen losstaande oplossingen, maar een eenvoudig, intelligent, en betaalbaar netwerk waarin slimme apparaten samenwerken en onderling communiceren. Een goede oplossing voor het Internet der Dingen! Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden hierin voorop gesteld. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere kwaliteit van wonen, zorg en leven.


Onderling contact in een Buurgemeenschap

Met de LaCoTA comfort-tablet is het ook gemakkelijk beeldbellen met de andere leden van de Buurgemeenschap.

XScomfort

 • combineert alle merken slimme apparaten en cloud-diensten
 • vergroot uw slimme wereld oneindig
 • maak slimme oplossingen nog slimmer door ze samen te laten werken
 • is naadloos te integreren met o.a. het beeldbelplatform van Cubigo/Skype
 • heeft een hoogwaardige beveiliging
 • geeft uzelf, en of een mantelzorger/zorgaanbieder veilige controle over uw comfort.

Rookmelder

Kies voor een rookmelder die tevens gekoppeld kan worden aan uw gegevens bij de meldkamer van uw zorgaanbieder. En zorg voor toegangsverlening via een e-slot.