terug.png

Direct naar "Mijn Trefpunt"

Registratie en aanvullende registratie voor matching is gratis.

Toelichting platform Mijn Trefpunt

Mijn Trefpunt wordt onderdeel van de Comfort-tablet. Het platform Mijn Trefpunt stelt mensen, met name 50plussers, in de gelegenheid hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers kunnen Buurgemeenschappen organiseren en binnen Buurgemeenschappen omzien naar elkaar. Wij zien Buurgemeenschappen als een vorm van Gemeenschappelijk Wonen.

Mijn Trefpunt van LaCoTA is een gratis site.

LaCoTA Comfort-tablet

 

 • gemakkelijker organiseren van dienstverlening en "vervoer van deur tot deur"
 • tablets als afstandsbediening voor het "Internet der Dingen" (bijvoorbeeld op afstand regelen van de thermostaat).
 • thuistechnologie bij woningaanpassing
 • "beeldbelcommunicatie" bij mantelzorg
 • "beeldbelzorg en zorg op afstand" in de professionele zorg
 • personenalarmering en brandpreventie.

COMFORT, veiligheid en achterwacht via één afstandsbediening (comfort-tablet)!

Eén app waarmee een oneindig aantal slimme toepassingen met elkaar te combineren en te bedienen zijn. Geen losstaande oplossingen, maar een eenvoudig, intelligent, en betaalbaar netwerk waarin slimme apparaten samenwerken en onderling communiceren. Een goede oplossing voor het Internet der Dingen! Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden hierin voorop gesteld. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere kwaliteit van wonen, zorg en leven.


Onderling contact in een Buurgemeenschap

Met de LaCoTA comfort-tablet is het ook gemakkelijk beeldbellen met de andere leden van de Buurgemeenschap.

XScomfort

 • combineert alle merken slimme apparaten en cloud-diensten
 • vergroot uw slimme wereld oneindig
 • maak slimme oplossingen nog slimmer door ze samen te laten werken
 • is naadloos te integreren met o.a. het beeldbelplatform van Cubigo/Skype
 • heeft een hoogwaardige beveiliging
 • geeft uzelf, en of een mantelzorger/zorgaanbieder veilige controle over uw comfort.

Zie voor meer toelichting en aanmelden XSComfort

LaCoTA positief over het MantelzorgScherm

Het MantelzorgScherm is vooral voor 80plus een handig communicatiemiddel voor het Landelijk MantelzorgProgramma. Vooral voor 80plus is het MantelzorgScherm gemakkelijker te bedienen dan een iPad, tablet of smartphone. Het is een groter scherm en is daardoor overzichtelijk. Het scherm kan dag en nacht ingeschakeld blijven waardoor Beeld-Bellen, alarmmaken, kijken wie er voor de deur staat niet hoeft worden opgestart!

Het MantelzorgScherm kan overigens heel gemakkelijk communiceren met de tablet, iPad of smartphone van de familieleden, mantelzorgverleners, buurtwinkels en professionele zorgverleners.

Het MantelzorgScherm is eenvoudig te bedienen

Ook ouderen zonder PC-ervaring kunnen het gemakkelijk gebruiken. Een familielid of een mantelzorgverlener kan van buitenaf de modulenopbouw eenvoudig ondersteunen. Dat kan zelfs als dat familielid in het buitenland woont! 
Op deze manier bent u minder afhankelijk van een grote zorginstelling.

Open standaarden

Het programma is volledig aan te passen aan de wensen van de gebruiker. Er wordt gebruik gemaakt van open standaarden en mogelijkheden van het internet. Hierdoor zijn er talrijke koppelingen en uitbreidingen mogelijk. Door het MantelzorgScherm wordt in een kort tijdbestek een levensloopbestendige oplossing voor wonen en zorg geboden. Veel basisfaciliteiten kunnen zonder grote aanpassingen in deze oplossing gerealiseerd worden. Technisch gezien is een goede (Wi-Fi) internetaansluiting en 230 Volt- voorziening al voldoende om het systeem operationeel te maken. 

Mantelzorg

De hulp van vrienden, familie en buren zijn van essentieel belang wanneer iemand met een zorgindicatie lang comfortabel wil blijven wonen. Ook wat betreft de verzorging vervullen mantelzorgers een belangrijkere rol. Vanuit de overheid wordt niet alles meer vanzelfsprekend geregeld. Met een comfort-tablet kan het sociale contact tussen familie en kennissen versterkt worden. Een dierbare in een andere provincie, of zelfs in het buitenland, kan door het beeldbelgesprek toch een ondersteuning betekenen. De comfort-tablet maakt dit contact eenvoudig! 

Optimale ondersteuning voor zelfregie

Zorginstellingen kunnen diensten aanbieden aan de groep zelfstandig wonende cliënten. De Comfort-tablet biedt een optimale ondersteuning voor de toenemende zelfregie van cliënten, de behoefte aan sociaal contact, mantelzorgondersteuning, domotica, ondersteuning door zorginstellingen en telezorg.

Zorginstellingen kunnen ook behulpzaam zijn bij het opzetten van Virtuele Woongemeenschappen, Cirkelgroepen en Buurgemeenschappen.

Meer weten over Coöperatie LaCoTA?

Kijk op: Over ons