SCHERM VAN ......

Scherm van ... is een integratie van een aantal app's van Mijn Trefpunt, XS-Comfort en het beeldbelplatform van Cubigo. Daardoor is er een goed werkende integratie van een beeldbelplatform, een platform voor thuistechnologie, een dienstenplatform (per gemeente), en een zorgplatform.

Het Scherm van LaCoTA kan draaien op smartphone, tablet, PC en MantelzorgScherm.

De app komt beschikbaar voor zowel android als iOS. De app zal ook de basis worden voor een Comfort-tablet die gebruikt kan worden als aansturing van de genoemde modulen.

Kijk op: Scherm van ...

Info over (langer) COMFORTABEL WONEN nog weinig toegankelijk op gemeentelijke sites.

Comfortabel wonen is voor iedereen belangrijk. Denk alleen al aan het regelen van de binnentemperatuur in het hele huis. Denk ook aan de vele toepassingen van "Internet der Dingen" en denk aan beveiliging/personenalarmering. Veel toepassingen zijn al te koop bij Doe het Zelf winkels, elektronicawinkels en webwinkels. Probleem is dat veel toepassingen onderling niet compatibel zijn. Veel toepassingen zijn ook onnodig duur voor de consument. En veel toepassingen zijn niet gecertificeerd om te gebruiken in combinatie met domotica in de zorg en e-healthcommunicatie.

LaCoTA streeft ernaar dat er per gemeente een Scherm van ... komt. Buren, mantelzorgers en familieleden op afstand, kunnen elkaar dan gemakkelijker ondersteunen door per huishouden een Comfort-tablet samen te stellen met adequate domotica en de juiste dienstverlening en ondersteuning. Dat bevordert ook dat welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, zorgaanbieders en consumentenorganisaties minder langs elkaar heen werken door steeds opnieuw kleine pilots te starten en niet door te zetten.

Op sommige gemeentelijke sites is enige info over dit thema te vinden achter het zoekwoord "mantelzorg". Makkelijker is het om het ook gewoon te kunnen vinden achter het zoekwoord "Comfortabel Wonen". 

Andere belangrijke zoekwoorden die meestal niet te vinden zijn op gemeentelijke sites:

 • woningaanpassing (en Lager Zelfstandig Thuis)
 • gemeenschappelijk wonen (en andere woonvarianten zoals Virtuele Woongemeenschap, Buurgemeenschap en Cirkelgroep)
 • comfort / comfort-tablet (en "internet der dingen")
 • beeldbelplatform (en "Scherm van")
 • dienstverlening
 • vervoer van "deur tot deur" (VITA)
 • personenalarmering (en idem via beeldbelplatform)
 • telefooncirkel (en beeldbelcirkel)
 • e-slot (en vervanging sleutelkluisje)
 • slimme thermostaten (en besparen op energiekosten)
 • beeldbelzorg 
 • e-health
 • verpleeghuiszorg thuis
 • ziekenhuiszorg thuis
 • coalitie tegen eenzaamheid
 • "senior zoekt sterk netwerk"

In de gemeentelijke licenties kunnen bovenstaande links naar de juiste gemeentelijke info worden opgenomen. Uiteraard ook andere relevante links en een verwijzing naar de website van de gemeente zelf.

Kijk verder op Aangepaste versies

SCHERM VAN ....

LaCoTA werkt op dit moment o.a aan het Scherm van ..... Harderwijk, Amersfoort, Baarn en Leusden. LaCoTA zal daarbij proberen een koppeling te maken met het reeds bestaande dienstenplatform van Cubigo.

De volgende gemeenten zijn reeds actief op een dienstenplatform van Cubigo: 

 • Amsterdam
 • Bergen
 • Goes
 • Hoorn
 • Kessel

Ook veel plaatselijke afdelingen van de ouderenbond KBO zijn actief op het dienstenplatform van Cubigo en dragen zo bij aan Langer Comfortabel Wonen met een Comfort-tablet.

Verder zijn er een aantal lokale zorgaanbieders actief op het platform:

 • Boxtel, Thuis Zorggroep Elde
 • Helmond, de Zorgboog
 • Leudal, Proteion
 • Sittard-Geleen, Zuyderland Thuiszorg 
 • Veldhoven, Zuidzorg 

Buurgemeenschappen

Steunpunten Mantelzorg

 • Bunnik: Mezzo (Community voor mantelzorgers)
 • Maastricht: Steunpunt Mantelzorg Zuid
 Beleefruimte / demowoning
 • Amersfoort: Living Lab Vathorst

Gemeente Harderwijk geeft korting op aanschaf elektronisch voordeurslot

De gemeente Harderwijk stelt in 2018 voor 100 bewoners van de gemeente  € 150,-- beschikbaar als zij een e-slot aanschaffen. Als bewoners al een sleutelkluisje hebben wordt deze tijdens de installatie van het e-slot verwijderd. Harderwijk wil hiermee bijdragen aan veiligheid binnen de gemeente.


Er is ook een huurconstructie voor het e-slot beschikbaar via een abonnementensysteem. Installatiekosten en gemeentelijke korting kunnen in het abonnementstarief verwerkt worden.

Aan het abonnement kan bovendien een voordelige en schaalbare personenalarmering worden toegevoegd.

Belangstelling? info@lacota.nl

Valys; vervoer voor reizigers met een mobiliteitsbeperking (voor gereduceerde tarieven!)

 

Blijverslening PER GEMEENTE / postcode

De Blijverslening helpt u uw woning levensloopbestendig te maken waardoor u zo lang mogelijk van uw woning kunt blijven genieten. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels. Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er is ook volop thuistechnologie waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.

De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners en huurders. De lening kan hypothecair of consumptief worden afgesloten. Gemeenten bepalen zelf of en welke vorm(en) ze aanbieden.

Is er een blijverslening in uw gemeente?

Er zijn inmiddels 80 gemeenten met een eigen uitvoeringsregeling voor de Blijversregeling. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn heeft een overzicht per gemeente. Type op hun website de naam van uw gemeente in de zoekbalk om te zien of in uw gemeente een Blijverslening beschikbaak is .

https://svn.nl/particulieren/lening/blijverslening

Atrivé, partner in de LaCoTA Alliantie ( zie Over ons ), voert in diverse gemeenten huisbezoeken uit en adviseert  bewoners in het kader van de blijverslening (o.a. in de gemeenten Veenendaal en Nieuwegein). Atrivé kan gemeenten ook adviseren bij het opstellen van een uitvoeringsregeling voor de blijverslening.

Gemeente Huizen komt als eerste met Verzilverlening, een variant op de blijverslening

De Verzilverlening is bedoeld voor bewoners vanaf 57 jaar (al mogen gemeenten een hogere leeftijdsgrens hanteren) die een deel van de overwaarde van hun huis willen inzetten om een lening af te sluiten. Essentieel verschil met de Blijverslening is dat rente en aflossing pas na de verkoop van het huis hoeven te worden betaald. De woonlasten voor de huiseigenaar blijven gedurende de bewoning van het huis dus ongewijzigd.

Duurzaamheidslening PER GEMEENTE

Gemeenten en provincies stimuleren het nemen van duurzame maatregelen en bieden daarom de Duurzaamheidslening aan. Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert.

Door uw woning energiezuiniger te maken, bespaart u energie* en woont u COMFORTABELER. Niet alleen fijn voor u, maar ook goed voor het milieu.

Op de site van SVn https://www.svn.nl/particulieren/lening/duurzaamheidslening#/formulier/Leencheck%20Duurzaamheidslening/pag/1

kunt u zien of er in uw gemeente een Duurzaamheidslening beschikbaar is.

Alleszelf.nl heeft mooi overzicht PER GEMEENTE gemaakt waar mensen terecht kunnen voor vragen rond de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Veel gemeenten hebben Wmo-loketten of andere informatie-adressen ingericht. Of men werkt met sociale wijkteams waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Alleszelf.nl biedt u in één overzicht de Wmo-loketten van Nederland. Zie verder >>

Alles Zelf heeft diverse overzichten opgesteld die verwijzen naar dienstverlening PER POSTCODE.

O.a. voor personenalarmering, maaltijdvoorzieningen en servicepunten WMO-dienstverlening. Zie Comfortabel Wonen elders op onze site.

Modulen Gemeentebrede Doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen / Thuistechnologie

Gemeentebrede Doorbraaktrajecten worden opgebouwd uit losse modulen. De campagne ‘Langer comfortabel wonen’ wordt samen met de gemeente vormgegeven. Daarvoor doen wij de gemeente een voorstel. Wij zorgen door de inzet van een ingewerkte consulent voor een aanpak waar vanuit de lokale kracht, inwoners maximaal geïnformeerd en betrokken raken en mensen thuistechnologie gaan inzetten in het dagelijks leven.

Belangrijke modulen zijn:

 1. Mobiliseren van woonzorgconsumenten door een bewustwordingscampagne
 2. Begeleiding van de startfase van het doorbraakproject door een ingewerkt consulent
 3. Draagvlak creëren bij welzijnsorganisatie, woningcorporaties, zorgaanbieders, woonzorgconsumentenorganisaties WMO-raad en Woonadviescommissie
 4. PER GEMEENTE kiezen van een (voorkeur) beeldbelplatform waarmee een Comfort-tablet kan “communiceren”
 5. Samenstellen Comfort-pakket (een Scherm van ....)
 6. Kiezen van een matchingplatform voor burenhulp, klussen, en diensten; waaronder
  • Buurtcommunicatie
  • Maaltijdkeuze
  • Mobiliteit
 1. Voorlichting over comfort, thuistechnologie, domotica, Internet der Dingen, en hulpmiddelen
 2. Aanbieden en uitvoeren van een Woonscan en advies woningaanpassingen
 3. Opzetten van Train de Trainertraject (in samenwerking met bibliotheek en woonzorgconsumentenorganisatie)
 4. Realiseren van een WijkLeerbedrijf (in samenwerking met een ROC)

Ook kunnen we modulen aanbieden voor:

 1. Monitoring vanuit de WMO-Raad of Woonadviescommissie
 2. Monitoring vanuit Economische Zaken
 3. Monitoren van gemeentelijke woonvisie
 4. Voorlichting woonvarianten
 5. Mantelzorgscherm
 6. WoonbewustBeurs
 7. Nul op de Meter projecten
 8. Blijverslening
 9. Personenalarmering en project vervanging sleutelkluisjes door e-sloten
 10. Leefscan
 11. Wijkscan
 12. Eenzaamheidsbestrijding; waaronder
  • Virtuele buurtcommunicatie
  • Telefooncirkel, Beeldbelcirkel, Buurgemeenschap of Cirkelgroep
  • Buurt TV
 1. Een Slimme Woning/Kamer als demoruimte / belevingsruimte
 2. Intensiveren gebruik kabel / glasvezel
 3. Aparte zorgpoort internetrouter
 4. Compatabiliteit telecomplatforms
 5. Gemeentebrede publiciteit
 6. Eventueel parallel pilot met zorgaanbieder(s)

Verder werken we aan modulen voor o.a.:

 • Ziekenhuiszorg Thuis
 • Verpleeghuiszorg Thuis
 • App-store voor de Comfort-tablet
 • Aanvullend onderzoek diverse deelaspecten vanuit HBO / Universiteit

Consulenten Langer Comfortabel Thuis Alliantie (LaCoTA)

LaCoTA is bezig met het opzetten van een Alliantie van consulenten ter ondersteuning van Gemeentebrede Doorbraaktrajecten. Het wordt een Alliantie van ZZP-ers, medewerkers van adviesbureaus en deskundigen op deelterreinen. In het businessmodel ondersteunt iedere consulent ongeveer 5 gemeenten in het vormgeven van het Doorbraaktraject. De Alliantie werkt onderling samen via regionale/provinciale/landelijke uitwisseling van kennis en ervaring. Samen houden we ook het draaiboek met modulen actueel en doen we een deel van de acquisitie. Zie verder Over ons