Leverancier mantelzorgwoningen

-  Leverancier van (tijdelijke) mantelzorgwoningen: www.barli.com

Ergotherapeutische adviezen over hulpmiddelen en omgevingsbediening

QuoVadis Nederland (QVN) levert (ergotherapeutische) adviezen  over implementaties van hulpmiddelen voor het compenseren van lichamelijke, cognitieve en spraak handicaps. De individuele persoon staat daarbij centraal." Het gaat niet om "standaard" ergotherapie behandelingen, maar over advies in ABCDEF expertise:

  • Alarmeren (zorgoproep en personen alarmering)
  • Bedienen (EC / omgevingsbediening hulpmiddelen)
  • Communiceren (OC) / cognitie hulpmiddelen)
  • Dementie hulpmiddelen
  • Epilepsie, Beademing en Dialysesignalering
  • Fixatie alternatieven

De klanten van QVN zijn in eerste instantie personen met een lichamelijke, cognitieve, spraak- en/of ouderdomshandicap, maar ook mantelzorgers, adviseurs en verzekeraars/ financierders van de individuele klant. QVN gebruikt de techniek als ondersteunend middel om (gehandicapte) mensen in staat te stellen met meer gemak en plezier door het leven te gaan.

QuoVadis Nederland is voor LaCoTA hoofdleverancier voor deze advisering. QuoVadis Nederland adviseert in heel Nederland en Vlaanderen. Zij zijn erkend door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars en financiering kan veelal lopen via deze ziektekostenverzekeraars.

Geactualiseerd 11-8-2019

Woningaanpassingen

Informatieve site en een voor iedereen kosteloos spreekuur op www.woningaanpassing.info. Hier vindt u veel info rondom ingrijpende aanpassingen in met name de eigen woning, en advies over de Wmo.

Informatie, partners en verwijzingen

 

-  Op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/mindervaliden-vakanties/ vind je een overzicht van aangepaste vakantieparken en bungalows. Daarnaast zijn ook de belangrijkste aanpassingen per bungalow opgenomen. Lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

-  In Nederland zijn er zo’n 100 zorghotels met samen meer dan 1.500 kamers. Websites als www.zorghotels.eu en www.zorghotels.nl inventariseren deze hotels.

-  Op de website www.zorgboeren.nl staan inmiddels 183 boerderijen die logeeropvang bieden. Daarvan bieden 63 boerderijen logeeropvang voor ouderen, 51 voor dementerenden en 66 voor mensen met een burn-out.

-  Op de website www.vakantieboerderijen.nl staan 500 adressen. Op deze site ontbreekt echter informatie per boerderij over het aspect comfort, zorg en dienstverlening.

-  Aanmelden bij een project Virtueel Wonen, Buurgemeenschap of Cirkelgroep? Dat kan via Trefpunt: https://www.mijntrefpunt.nl/

Zorg tijdens vakantie

Zorgsam
Zorgsam is het zorgbemiddelingsbureau dat de zorg, die u nodig heeft tijdens uw verblijf in uw hotel, vakantiepark of een vakantieappartement regelt. Op vakantie gaan, een lang weekend of een midweek er even tussen uit of een gezellig familiefeest vieren in een hotel, is niet voor iedereen van zelfsprekend. Als je zorg nodig hebt valt er vaak weinig te kiezen. Zorgsam zet zich voor deze groep mensen in en regelt zorg op locatie. Samen met een professionele thuiszorginstelling wordt zorg op uw hotelkamer of appartement geregeld. Of het nu beperkte persoonlijke verzorging betreft of meer uitgebreide verzorging met verpleegkundige taken, (zoals katheters wisselen, wondverzorging, injecties toedienen) of het leveren van hulpmiddelen, (hoog/laagbedden, drempelverlagers) Zorgsam regelt al deze professionele vormen van hulp voor u om uw verblijf in het hotel of appartement mogelijk te maken. De betaling van deze zorg is via de AWBZ op eenzelfde manier geregeld als in de thuissituatie(met of zonder PGB). Wanneer u geen verzorging thuis hebt maar deze wel wenst te ontvangen tijdens uw verblijf in hotel of appartement, dan wordt deze zorg voor u ingeregeld. Via uw ziektekostenverzekering kunt u, afhankelijk van uw zorgpakket, de kosten voor deze zorg, geheel of gedeeltelijk vergoedt krijgen. U ontvangt voorafgaande aan uw hotelbevestiging altijd eerst een offerte van de te leveren zorg, zodat u niet voor verrassingen komt te staan bij het voldoen van uw hotelrekening.

Burenhulp, mantelzorger en het KEUKENTAFELGESPREK

Het "keukentafelgesprek" is hèt gesprek waarin de zorgbehoefte van iemand wordt bepaald. Om zorgvragers, buren en mantelzorgers goed voorbereid en zelfverzekerd het gesprek in te laten gaan, heeft  de particuliere zorgaanbieder Zuster Jansen een informatief artikel geschreven: https://www.zusterjansen.nl/keukentafelgesprek. Hierin staan heel veel vragen beschreven die mantelzorgers voor, tijdens of na het gesprek kunnen hebben. Daarnaast staan er waardevolle tips voor mantelzorgers en wordt uitleg gegeven over zorg vanuit het WIz en Zvw.

Burenhulp en Mantelzorg

Mantelzorg met WE HELPEN

U kunt zelf de hulp rondom een persoon (uzelf of een ander) gemakkelijk organiseren. U creëert een groep rondom uzelf of een ander en deelt met elkaar een agenda, logboek en notitiepagina's. Hulpvragen kunt u stellen aan de hele groep of aan specifieke personen binnen de groep. En weet u al wie kan helpen, dan kunt u de hulpvraag ook toewijzen aan die persoon. In de agenda kan iedereen binnen de groep zien welke taken al door iemand uitgevoerd gaan worden en welke niet. Door informatie en ervaringen via het logboek en notitiepagina's te delen kan iedereen binnen de groep op een moment dat voor hem of haar het beste uitkomt inloggen en lezen. Want overzicht, dat helpt. Als de hulpvraag niet opgelost kan worden binnen uw besloten groep(en), dan kunt u er ook voor kiezen de vraag voor meer mensen zichtbaar te maken, zodat mensen uit bijvoorbeeld uw buurt hierop kunnen reageren. Dit kan door de hulpvraag te plaatsen op de marktplaats, waarbij u zelf kunt kiezen wie de vraag mag zien.

MEZZO, belangenorganisatie van mantelzorgers

Mezzo draagt bij aan een veilige omgeving voor virtuele woongemeenschappen Op de digitale snelweg kun je vriendschappen over de hele wereld onderhouden. Mezzo kan soms als aanvulling op het veilige gevoel van de verre vriendschap heel dichtbij beschikbaar zijn met mantelzorg. Dat is fijn te weten! Mezzo zet zich in voor mensen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgen. Als familielid, buur, vriend of 'gewoon' uit solidariteit. Als mantelzorger of als zorgvrijwilliger. Mezzo behartigt hun belangen en geeft ondersteuning, zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Informele zorg omvat het hele domein waarin mensen uit eigen wil elkaar ondersteunen en verzorgen. Mantelzorg en vrijwilligerszorg vullen hierbij elkaar aan. Meer info: 
www.mezzo.nl

Woningen voor rolstoelgebruikers

Fokus woningen

Een Fokuswoning is een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De woningen zijn bedoeld voor rolstoelgebruikers, met hun eventuele partner, kinderen en/of andere huisgenoten.De woningen zijn verspreid gebouwd in een woonwijk of appartementencomplex. Zo wonen cliënten van Fokus volledig geïntegreerd in de buurt! Er zijn diverse soorten Fokuswoningen. In een flat of op de begane grond, vaak met balkon en soms ook met een tuin. Met twee tot vijf kamers (meestal drie). 12-20 Fokuswoningen vormen samen een Fokusproject. Alle woningen zijn via een alarm-intercomsysteem rechtstreeks verbonden met een hulppost, de ADL-eenheid. Zodra de cliënt assistentie wenst, legt hij of zij contact met de ADL-eenheid. De cliënt krijgt meteen antwoord. De ADL-eenheid ligt op loopafstand van de Fokuswoning, vaak in hetzelfde gebouw. De assistentie is dus altijd in de buurt! De woningen zijn standaard voorzien van een aantal aanpassingen. Daarnaast bezoekt een adviseur ADL-assistentie de cliënt vóór het huren van de woning, om eventuele extra aanpassingen te bespreken. De woning wordt zonodig op maat aangepast! Fokuswoningen worden verhuurd door woningcorporaties.

MEE; ‘Meedoen mogelijk maken’

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun netwerk op alle leefgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar vermogen meedoen in de samenleving. MEE is onafhankelijk en staan naast de cliënt. MEE helpt zijn eigen kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en kwaliteit van bestaan. MEE zet kennis en ervaring in om de samenleving beter in te richten voor mensen met een beperking. Zo maakt MEE meedoen ook echt mogelijk.

Het  ideaal van MEE is een samenleving waarin iedereen meedoet. Een inclusieve samenleving waarin ook mensen met een beperking optimaal kunnen participeren. MEE is er voor die mensen die door hun beperking hierin worden belemmerd.

www.mee.nl

Particuliere Woon-Zorg aanbieders

NeVeP
Zorgvragers kunnen bij het NeVeP-bureau terecht voor informatie over de NeVeP-voorzieningen.

Voorbeelden van woonzorgboerderijen voor senioren

Woonzorgboerderij in Zuid-Bijerland
Boerderij Dorpzigt in Zuid-Beijerland is in meerdere opzichten een uniek project; boerderij Dorpzigt is een beschermd monument midden in het centrum van Zuid-Beijerland. De boerderij heeft heel veel functies. De enorme landbouwschuur is door Woningcorporatie Union omgebouwd tot een multifunctioneel centrum met daarin verdeeld over drie bouwlagen: - een kleinschalige verpleegunit voor 6 mensen (mogelijk door samenwerking met verpleeghuis de Egmontshof) - een algemene ontmoetingsruimte voor senioren - een peuterspeelgroep - een kinderdagverblijf - een ruimte voor buitenschoolse opvang - een bibliotheek (op de eerste en tweede verdieping) - een ruimte voor een stichting die zich bezig houdt met sociaal cultureel werk - een ruimte voor ouder-/kindzorg. In het monumentale woonhuis dat voor de landbouwschuur staat heeft de Stichting Hospice Hoeksche Waard een hospice voor 4 mensen (het eerste in die regio). Een plaatselijke restaurateur gebruikt de voormalige wagenschuur als restauratiewerkplaats, waarbij oude meubels en dergelijke op ambachtelijke wijze zullen worden gerestaureerd. En op de forse weide achter de boerderij zijn 20 seniorenwoningen in de huursfeer gerealiseerd. De woningen worden verdeeld volgens het regionale woonruimteverdeelsysteem. Het winkelcentrum ligt om de hoek en de bus rijdt langs de boerderij. De boerderij is gebouwd in 1862. Door de hoogte van de boerderij is het bouwtechnisch mogelijk onder de rieten kap op een nieuwe dragende vloer feitelijk een nieuwe constructie met drie bouwlagen te realiseren. De huidige spantenindeling blijft, als karakteristiek element, zichtbaar in de nieuwe constructie. Al bij de oprichting van de Stichting WSB werd verwezen naar dit initiatief. Een prachtige maatschappelijke functie voor een prachtige monumentale boerderij.

De Wilgenhoeve
Hei- en Boeicopseweg 66 4126 RK Hei- en Boeicop Tel.: 0345 56 50 20 Fax: 0345 56 50 39 E-mail: info@dewilgenhoeve.nl Website:www.dewilgenhoeve.nl Contactpersoon: Mevrouw K.E. Aantjes-Middag. In het (groene) hart van het land gelegen nieuwe woonzorgvoorziening met 14 royale luxe appartementen en 4 zorgstudio's in landelijke omgeving.

Andere interessante sites zijn:

www.pgb.nl
Met een persoonsgebonden budget kunnen ouderen of mensen met een handicap / chronische ziekte zelf hun hulp inkopen. Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget.

www.loc.nl
De LOC is de cliëntenorganisatie voor o.a cliënten die gebruik maken van thuiszorg.


http://ouderenzorg.pagina.nl