Special nummer 6: Personenalarmering

Onze oplossing op het gebied van personenalarmering is onderdeel van onze integrale visie op langer comfortabel thuis wonen. LaCoTA is voorstander van een systeem van personenalarmering dat ook te bedienen is vanaf een pc, tablet, smartphone of smart-tv. Zodoende is onze oplossing ook volledig te integreren in de app/web SchermVan. De module voor personenalarmering op het SchermVan bestaat in de basis uit een paniekknop voor personenalarmering. SchermVan is uit te breiden met huisautomatisering, een elektronisch voordeurslot, beeldbellen en heel veel apps en links naar dienstverlening en zorgcommunicatie.

Om de veiligheid in huis nog verder te verbeteren, kan het SchermVan worden uitgebreid met een groot aantal beveiligingscomponenten.

Het grote voordeel van onze modulaire aanpak is dat de gebruiker kan beslissen aan welke functionaliteiten hij of zij behoefte heeft en dus nooit betaalt voor functies die (nog) niet nodig zijn.

Lees hier de special

Geplaatst 25-2-2021

Wonen en Zorg in het groen (o.a Woonserviceboerderijen)

Een woonserviceboerderij is een woonvoorziening voor mensen met een zorgindicatie. Het servicepakket is meestal gekoppeld aan een indicatie voor een Persoons Gebonden Budget (PGB). Nadruk ligt op het wonen. Dit in tegenstelling tot een zorgboerderij waar de nadruk ligt op dagbesteding.

LaCoTA is met Woonz https://www.woonz.nl/ in gesprek om de vindbaarheid van deze locaties te vergemakkelijken en daardoor ook de bemiddeling.

Hier alvast links naar een aantal locaties:

Bodegraven: https://accoladezorg.nl/locatie/de-wierickehoeve

Soest: http://www.eemhorst.nl/

Vijfherenlanden: https://www.habion.nl/onze-woningen/onze-woningen/zuid-holland/hof-van-leerbroek/ (zie foto hieronder).

 De_Wilgenhoeve.jpg

Ook veel van de meer dan 40 vestigingen van aanbieder De Herbergier zijn locaties in het groen (ook een aantal boerderijen) Vestigingen | Herbergier

Kent u nog zo'n mooie Woon-Zorglocatie in het groen?

Geef deze door aan info@lacota.nl .

Bent u aanbieder van ook zo'n mooie lacatie in het groen?

En wilt u de vindbaarheid en bemiddelbaarheid van die locatie verbeteren? Geef dit door aan Woonz: https://www.woonz.nl/aanbieden/aanmelden .

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren.

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Meer informatie over ZorgSaamWonen vind je op https://www.zorgsaamwonen.nl. Daar is ook een gratis magazine te downloaden.

Blog Wim G. Kromwijk, directeur LaCoTA, in ZorgSaamWonen: 

 

Basispakket LaCoTA Mantelzorg-button; voor sociale alarmering

Het basispakket personenalarmering houdt in: koop van een SOS GPS Tracker, abonnement simkaart, administratiekosten en lidmaatschap van de woonzorgconsumentenorganisatie LaCoTA. 

Het basispakket is modulair uit te breiden tot zelfs Verzorgingshuiszorg-Thuis en Ziekenhuiszorg-Thuis.

Zie verder: Bestellen


Voeg een slimme video-voordeurbel en een slim voordeurslot toe aan je "LaCoTA Basisbundel" en je kunt als mantelzorger op afstand de deur open doen!

Onze thuistechnologie zorgt niet alleen voor wooncomfort binnen een woning. Het ontlast ook het werk van mantelzorgers en professionele zorgverleners. Kies je eigen modulen!

Kijk op www.ablesmarthome.nl/lacota

ACHTERWACHT door familie, mantelzorger, buren, zorgaanbieder en/of meldkamer

Zorgoproep of alarm-maken is één, goede opvolging is twee. Moderne personenalarmering kan zo geprogrammeerd worden dat automatisch achtereenvolgens meerdere contactnummers gebeld worden. Neemt de eerste niet binnen 30 seconden op dan wordt het volgende contact gebeld. Als laatste in dat rijtje kan ook een professionele meldkamer worden geprogrammeerd. Zo'n meldkamer is 7 dagen in de week 24 uur per dag beschikbaar en heeft van alle klanten de noodzakelijke info beschikbaar om adviserend op te treden om de juiste zorgverlener, brandweer of politie te kunnen sturen. Niet alleen particulieren maar ook veel plaatselijke zorgaanbieders besteden de functie van meldkamer uit aan een regionale of landelijke meldkamer.

LaCoTA is op dit moment met een aantal landelijke meldkamers afspraken aan het maken om personenalarmering o.a. vanuit een comfort-tablet mogelijk te maken. We denken aan abonnementen voor:

 • telefonisch contact
 • beeldbelcommunicatie (vergelijkbaar met skype)
 • opvolging door thuiszorg
 • verpleeghuiszorg-thuis
 • ziekenhuiszorg-thuis

Zie verder: Bestellen

Langer Comfortabel en Zelfstandig Wonen met comfort-tablet

Comfort en veiligheid via één app

Eén app waarmee een oneindig aantal slimme toepassingen met elkaar te combineren en te bedienen zijn. Geen losstaande oplossingen, maar een eenvoudig, intelligent, en betaalbaar netwerk waarin slimme apparaten samenwerken en onderling communiceren. Een goede oplossing voor het Internet der Dingen! Uw persoonlijke comfort en veiligheid worden hierin voorop gesteld. Op deze manier hopen we bij te dragen aan een betere kwaliteit van wonen, zorg en leven.

Able 

 • combineert alle merken slimme apparaten en cloud-diensten
 • vergroot uw slimme wereld oneindig
 • maak slimme oplossingen nog slimmer door ze samen te laten werken
 • is naadloos te integreren met o.a. het beeldbelplatform van Skype
 • heeft een hoogwaardige beveiliging
 • geeft uzelf, en of een mantelzorger/zorgaanbieder veilige controle over uw comfort.

Kijk verder op: https://schermvan.nl

Aanmelden kan op: https://www.schermvan.nl/register

Special nummer 2: Gemeenschappelijk Wonen zonder verhuizen

LaCoTA promoot een aantal vormen van gemeenschappelijk wonen waarbij je niet noodzakelijk hoeft te verhuizen naar een ander gebouw. Je kunt blijven wonen in je eigen woning. De woningen/appartementen binnen deze vormen kunnen verspreid in de wijk staan. Het is echter wel zo dat hoe dichter bij elkaar, hoe gemakkelijker het opzetten en onderhouden van een woongemeenschap is. 

In de special belichten we o.a.

 1. Virtuele Woongemeenschappen
 2. Buurgemeenschappen
 3. Gestippeld Wonen
 4. Cirkelgroepen rond o.a. zorgaanbieders

Lees hier de special.

Geplaatst 18-4-2019

Virtuele Woongemeenschappen

Het Kenniscentrum Anders en Actief Wonen werkt samen met HCC aan het concept Virtueel Wonen. Dit is een woonvorm waarbij de leden elkaar ontmoeten via de digitale snelweg. De Virtuele Woongemeenschap van het Kenniscentrum AAD heet "Trefpunt-55plus Anders en Actief Wonen" http://www.andersenactiefwonen.nl/trefpunt/. 


Het plan is binnen de HCC een interessegroep "domotica" te starten. Voor mensen die vertrouwd zijn met de computer kan domotica tal van oplossingen aanreiken om het wonen aangenamer, goedkoper en gemakkelijker te maken. 

Virtuele Woongemeenschappen kunnen zich desgewenst verder ontwikkelen tot feitelijke buurgemeenschappen per postcodegebied. En zulke buurgemeenschappen kunnen veel voor de leden betekenen in het kader van mantelzorg en gezamenlijke inkoop van diensten. 

Meer weten? http://www.andersenactiefwonen.nl/trefpunt/.

Complexe zorg kan soms in je eigen woning georganiseerd worden

Door thuistechnologie kan soms ook complexe zorg georganiseerd worden in de eigen woning. We spreken soms al van:

 • verzorgingshuiszorg-thuis

 • verpleeghuiszorg-thuis

 • ziekenhuiszorg-thuis.

Mantelzorg moe en toe aan vakantie? Lees het nieuwe dossier Mantelzorg-en Respijtzorg met doorverwijzingen naar gespecialiseerde vakantieadressen!

Respijtzorg is een tijdelijke vervanging van mantelzorg. Iemand anders neemt de taken over, zodat de mantelzorger even tijd heeft om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld als een mantelzorger op vakantie wil. Respijtzorg helpt voorkomen dat een mantelzorger overbelast raakt. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, zoals vakantie in een geschikte woning op een vakantiepark, hulp aan huis en opvang buitenshuis, bijvoorbeeld dagopvang of logeeropvang. Respijtzorg kan zowel professionele zorg als vrijwilligerszorg betreffen. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: de mantelzorger heeft dan bijvoorbeeld één dag per week geen zorgtaken omdat de zorgvrager naar een dagopvang gaat. Ook kan het gaan om een gezamenlijke vakantie van de mantelzorger en de zorgvrager, waarbij de zorg op het vakantieadres door derden wordt overgenomen. Hierdoor kan de mantelzorger ontspannen, tot rust komen en desgewenst eigen activiteiten ondernemen.

Respijtzorg vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning die gemeenten mantelzorgers kunnen bieden.

Lees verder in het mooi geïllustreerde dossier Mantel- en Respijtzorg: https://kleinwonenmagazine.nl/wp-content/uploads/2019/07/KWM-5.pdf met daarin een blog van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA. Ga naar blz 48 en verder.

Of lees verder in onze Special nummer 5: Mantelzorg, respijtzorg en comfortabel verblijven tijdens je vakantie

Geactualiseerd: 18-7-2019

CIRKELGROEP: nieuwe woonvariant bij LaCoTA

Cirkelgroepen zijn hobby/themagroepen georganiseerd door / rond een:

 • woongroep / buurgemeenschap
 • Vereniging van Eigenaren / serviceflat
 • afdeling van een serviceorganisatie of woonconsumentenorganisatie
 • huurdersvereniging of cliëntenraad
 • buurthuis / horecavestiging
 • zorgcoöperatie / verzorgingshuis
 • wijkleerbedrijf.

Cirkelgroepen lijken sterk op buurgemeenschappen maar er is een duidelijker band met een centrumgebouw.

Aanmelden kan op Mijn Trefpunt.

Woongroep / Gestippeld Wonen in een Servicecomplex

In diverse serviceflats staan appartementen te wachten op nieuwe kopers/huurders. 

Dit zijn vaak ideale plekken om als woongroep te gaan wonen. De groep kan groeien naarmate er meer appartementen van de oorspronkelijke bewoners vrij komen. Woonservicediensten zijn meestal goed geregeld. Eventueel kunnen mensen die zelfstandig in de buurt wonen gewoon meedoen in de woongroep (en dan word je van een project Gestippeld Wonen een Buurgemeenschap zonder dat iemand hoeft te verhuizen!)

Mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning is een volwaardige woning met eigen sanitaire voorzieningen. De woning leunt aan tegen een hoofdwoning waarin de verzorgende partner / mantelzorgverlener / familie woont. In grote boerderijen, herenhuizen, villa's en landhuizen kan de mantelzorgwoning soms inpandig gerealiseerd worden. 

Er zijn mobiele woningen die "tijdelijk" in de tuin bijgeplaatst kunnen worden. 
En er zijn concepten waarin een aantal "dubbele woningen" geclusterd zijn. Zo ontstaat een mantelzorggemeenschap.

Service-appartement / serviceflat

Het service-appartement wordt dikwijls gezien als een woning voor ouderen na een arbeidzaam leven. Het imago is wat stoffig. Maar dat is geenszins terecht. Een service-appartement is er voor iedereen (ook jongeren) die minder tijd willen besteden aan alle beslommeringen van een eigen huis, (hoe staat het met de tuin, het dak, de goten, het schilderwerk, de beveiliging en de brandpreventie) en willen genieten van het comfort van dienstverlening. Niettemin wordt een service-appartement hoofdzakelijk bewoond door mensen die niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

Service-appartementen staan aan de vooravond van een koerswijziging en een herpositionering. Verwacht mag dan ook worden, dat deze in de toekomst bewoond worden door een gemêleerd gezelschap, dat wel de lusten, maar niet de lasten van het wonen wil hebben.

Wat zijn telecare en telemedicine?

Telecare is het aanbieden van zorg op afstand, waarbij de zorg en geruststelling wordt geboden die nodig is om mensen langer in hun eigen woning te kunnen laten wonen. Personenalarmering is de bekendste telecare-toepassing. Na contact met een meldkamer kunnen indien nodig vervolgens zorgverleners, hulpdiensten of familie worden gemobiliseerd. In de meldkamer is een gebruikersprofiel aanwezig (locatie, gezondheidstoestand, contactgegevens van naasten). Hiermee kan de medewerker betere beslissingen nemen.

Telecare omvat vaak ook andere diensten zoals herinneringen voor afspraken en om medicatie in te nemen. Denk eveneens aan alarmapparaten voor brand, gaslekkage en overstromingen. Het alarm wordt niet alleen gecommuniceerd naar de gebruiker; de activering van een van deze sensoren zorgt ook voor een oproep naar de meldkamer. Nieuwere telecare-systemen zijn bijvoorbeeld valdetectoren, die signaleren of iemand zit of ligt. Hierbij worden gebruikers- en omgevingsdata verzameld en gebruikt om beslissingen te nemen over risicosituaties. Dit gebeurt op basis van eerdere opgedane kennis over de levensstijl van de gebruiker. Deze gegevens kunnen op afstand worden geanalyseerd en eventueel ook voorgelegd worden aan professionals of familieleden van de gebruiker.

Telemedicine wordt gedefinieerd als het gebruik van ICT voor het op afstand verschaffen van klinische diensten aan patiënten. Voorbeelden van telemedicine zijn videobellen met zorgverleners, en diagnostiek en behandelingen op afstand. Telemedicine is ook erg waardevol voor radiologie en neurochirurgie, waarbij specialisten beelden op afstand kunnen ontvangen en analyseren, en geen fysiek contact met de patiënt nodig hebben. Het doel is om op afstand medische en gespecialiseerde zorg (klinische diagnostiek, monitoring en zelfs medische behandeling) aan patiënten in hun woningen te bieden. De gebruiker thuis kan zijn vitale functies (bloeddruk, temperatuur en hartslag) meten en naar de professional sturen. De professional kan deze data verwerken en een diagnose naar de gebruiker sturen. Via beeldbellen is het mogelijk om in real-time visueel contact te hebben met de professional. De communicatie voor telecare en telemedicine moet wel verlopen via een extra beveiligd platform. Skype is dan onvoldoende. Op SchermVan bevinden zich beide platformen.

Vivalib, evolutief wonen en daardoor langer comfortabel thuis

Vivalib is een woonvariant dat mensen in staat stelt om zo lang mogelijk comfortabel in hun eigen omgeving ouder te worden.
De eigentijdse appartementen zijn zo ontworpen dat ze nu al veel comfort bieden en daarnaast mee kunnen groeien met de veranderende behoeften bij het ouder worden. Dit noemt Vivalib: "evolutief". Men kan dus services bijschakelen naar behoefte zonder verdere aanpassingen in de woning:

 • Gaat het allemaal nog goed dan is het gewoon prettig wonen in zo’n appartement omdat ze ruim en kwalitatief goed zijn ontworpen en uitgerust. Speciale aandacht is besteed aan valpreventie, handige lichtroutes en integrale alarmopvolging.
 • Om zorgeloos te wonen kan een servicecentrale op afstand worden ingezet met  personen alarmering die 24*7 bereikbaar is. Stroomuitval en brand worden daar altijd gemeld, maar je kunt ook zelf contact met ze opnemen.
 • Komen er in de toekomst medische problemen dan kun je in overleg worden gemonitored op afstand (hartslag, bloedsuikerspiegel e.d.). en kan de hulp worden ingeroepen als dat nodig is.
 • Zijn er zwaardere gezondheidsproblemen dan kan de verpleegkundige of dokter op afstand de zaak in de gaten houden en je dag en nacht terzijde staan als dat nodig is.
 • Dit kan allemaal omdat er in de woning een slimme  installatie is toegepast. De bewoner zelf kan alles bedienen met slechts 1 afstandsbediening en met een tablet kan er eenvoudige wijze contact worden gemaakt voor internet, services en beeldcontact met familie en bekenden en waar nodig professionals.

LaCoTA is enthousiast over deze woonvariant omdat het heel goed aansluit bij onze visie op thuistechnologie en Langer Comfortabel Wonen. Vivalib heeft in Frankrijk heel veel ervaring opgebouwd met deze woonvariant; daar zijn al 60.000 woningen gerealiseerd! Dat geeft vertrouwen dat alle denkbare kinderziektes ruimschoots overwonnen zijn.

Samen Aangenaam Ouder Worden

Deze formule is een moderne vorm van een Serviceflat. Je huurt een appartement en een modulair servicepakket. Deze vorm van wonen is aantrekkelijk en uniek vanwege het brede aanbod aan aanvullende diensten op het gebied van ontspanning en recreatie waar u gebruik van kunt maken. Binnen- en buitenshuis.

Het appartement heeft een aantal verborgen en geavanceerde faciliteiten. Zo heeft het appartement een vloer die – als u dat wilt - ongewenste aanwezigheid registreert en het opmerkt als u onverhoopt valt. In beide gevallen wordt automatisch direct interne hulp ingeschakeld. Een andere noviteit in deze woningen is een keuken of badkamer die in een handomdraai aangepast kan worden, als de bewoner in de toekomst onverhoopt aangewezen is op een rolstoel.

Particuliere Kleinschalige Woonzorgvoorzieningen

Zorgvragers kunnen op de website van de NeVeP terecht voor informatie over de NeVeP-voorzieningen (http://www.nevep.nl). Daarop is ook een overzicht te vinden van plaatsen die direct beschikbaar zijn voor urgente verhuizing.


Op de foto rechts: Fleurâge Residence te Bloemendaal (Noord-Holland), http://www.nevep.nl

Fokus woningen: woningen voor rolstoelgebruikers

Een Fokuswoning is een volledig aangepaste, gelijkvloerse woning. De woningen zijn bedoeld voor rolstoelgebruikers, met hun eventuele partner, kinderen en/of andere huisgenoten.De woningen zijn verspreid gebouwd in een woonwijk of appartementencomplex. Zo wonen cliënten van Fokus volledig geïntegreerd in de buurt! Er zijn diverse soorten Fokuswoningen. In een flat of op de begane grond, vaak met balkon en soms ook met een tuin. Met twee tot vijf kamers (meestal drie). 12-20 Fokuswoningen vormen samen een Fokusproject. Alle woningen zijn via een alarm-intercomsysteem rechtstreeks verbonden met een hulppost, de ADL-eenheid. Zodra de cliënt assistentie wenst, legt hij of zij contact met de ADL-eenheid. De cliënt krijgt meteen antwoord. De ADL-eenheid ligt op loopafstand van de Fokuswoning, vaak in hetzelfde gebouw. De assistentie is dus altijd in de buurt! De woningen zijn standaard voorzien van een aantal aanpassingen. Daarnaast bezoekt een adviseur ADL-assistentie de cliënt vóór het huren van de woning, om eventuele extra aanpassingen te bespreken. De woning wordt zonodig op maat aangepast! Fokuswoningen worden verhuurd door woningcorporaties.

Platform31 gaat 24 wijken ondersteunen bij het vormgeven van de innovatie "Langer thuis – Inclusieve wijk"

Hoe maakt men de wijk geschikt en inclusief voor het langer thuis wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen? Wat kunt u doen als gemeente met wijkbewoners en samenwerkingspartners om goed wonen in de wijk voor deze groepen verder te brengen? Door meer van elkaar te leren, elkaars fouten en goede voorbeelden uit te wisselen en samen uit te zoeken hoe je wooninnovatie in de wijk versnelt. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land met het innovatieprogramma "Langer thuis – Inclusieve wijk". 

LaCoTA gaat deze innovaties met grote belangstelling volgen. Vanuit ons woonzorgconsumentenperspectief zijn we benieuwd of deze wijken extra aandacht gaan besteden aan 

Geplaatst 18-5-2019

LaCoTA schreef paragraaf voor de bundel "Verpleeghuiszorg 2025" van het Ministerie van VWS

Lees verder Nieuwsbrieven & Specials

Of ga direct naar de uitgave:

http://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/08/Verpleeghuiszorg-2025.pdf.

De bijdrage van Wim G. Kromwijk, directeur van LaCoTA, vindt u op pagina 76. Titel: Verpleeghuiszorg is van onszelf. Er wordt aandacht besteed aan de rol van Buurgemeenschappen in het "Omzien naar elkaar".