Toelichting

In de volkshuisvesting wordt meer aangeboden dan alleen “rijtjeshuizen”! 
Met deze startpagina wil LaCoTA, vanuit het woonconsumentenbelang, zo veel mogelijk informatie over keuzemogelijkheden toegankelijk maken. Als kenniscentrum verstrekken we informatie over meer dan 30 woonvarianten. Veel woonvarianten zijn interessant voor zowel jong als ouder. 
LaCoTA draagt bij aan een optimale bemiddeling tussen vraag, aanbod en keuzemogelijkheden. En dat zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. 
Uiteraard krijgt ook duurzaamheid bijzondere aandacht.