Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

Het Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen komt graag in contact met initiatiefgroepen die in een vorm van collectief of mede particulier opdrachtgeverschap hun ideale woonomgeving willen realiseren. Dat kan heel diverse vormen opleveren; een traditionele woongemeenschap maar ook Gestippeld Wonen, een buurgemeenschap in een krachtwijk, een Groeneborg buurgemeenschap in een plattelandsdorp, Centraal Wonen voor meerdere generaties, een project van Allochtonen, wonen in een woonservicezone, enz. Het maakt niet uit of u denkt aan koop, huur in het duurdere segment of een mengvorm. Waar wenselijk wordt er een woningbouwcorporatie bij betrokken om ook lagere huren te kunnen bedienen. Prioriteit krijgt het streven dat initiatiefgroepen vitale woonomgevingen opbouwen met sterke netwerken. 

Meerdere provincies geven subsidie om de aanloopfases naar Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te ondersteunen. Het Kenniscentrum AAD kan ondersteunen bij 
- het opstarten van een initiatief 
- aanvragen van subsidie 
- zoeken van mede-initiatiefnemers 
- zoeken van een geschikte locatie 
- inschakelen van deskunidige ondersteuners uit ons brede Netwerk.