Nieuws; DERDE ZATERDAG VAN MEI IS DE JAARLIJKSE GEMEENSCHAPPELIJK WONEN DAG

Affiche-GemeenschappelijkWonenDag-2022.pngDoel van deze jaarlijkse open dag is om gemeenschappelijk wonen, in al haar vormen, meer zichtbaar te maken. Om ieder die het wil de mogelijkheid te geven een kijkje te nemen in een woongemeenschap. Met een betere bekendheid meer maatschappelijk draagvlak creëren om specifieke wensen voor woongemeenschappen te kunnen realiseren, nationaal en internationaal. 

Het realiseren van een nieuwbouwproject (voor welke woonvariant dan ook) is meestal een kwestie van een heel lange adem. Een duur van 5-8 jaar is heel gewoon. Een project in het buitengebied is zoals bekend extra lastig. Logisch dat tijdens de rit veel belangstellenden afvallen. Sommigen kunnen het zich niet permitteren om zo lang door te zetten. Soms dient zich plotseling een mooiere kans aan. Soms veranderen de omstandigheden/wensen. Wie zich breed wil blijven oriënteren kan 21 mei een project Gemeenschappelijk Wonen bezoeken.

Zie op de kaart de woongemeenschappen die 21 mei hun deuren zullen openen: https://lnkd.in/e4UePdeE.
Houdt er wel rekening mee dat de meeste projecten Gemeenschappelijk Wonen van de LVGO geen nieuwe kandidaten op de wachtlijst plaatsen die ouder zijn dan 60-70 jaar. Zij hebben daar overigens een goede reden voor, namelijk het vitaal houden van de woongemeenschap. Want wie er woont wordt tegenwoordig zomaar 90-100! Kijk op www.lvgo.nl.

Maar te oud?
Voor fijn wonen ben je eigenlijk nooit te jong of te oud. Er zijn veel alternatieve woonvarianten waarin op een andere manier sprake is van “Omkijken naar elkaar”. Kijk bijvoorbeeld op https://lnkd.in/eKx5kZaZ

Meer inspiratie: ZorgSaamWonen
Op de website van ZorgSaamWonen vind je nog veel meer inspirerende invalshoeken voor woonvarianten, initiatiefnemers, begeleiders, ambtelijke beoordelaars, bouwers, zoekers, kopers, huurders, doorstromers, enz.
LaCoTA schrijft regelmatig blogs voor ZorgSaamWonen omdat het bereik zo divers, breed en groot is. Zie o.a. de volgende blog: NIET VERHUIZEN WEL GEMEENSCHAPPELIJK WONEN https://lnkd.in/eHGPimem