Woon-Werkgemeenschap Senioren Zutphen

Wat is de missie van "Derde Fase" te Zutphen? 
Ouderen willen een nieuwe, duurzame positie in de samenleving verwerven. In een nieuwe woon-werkgemeenschap kan je in je derde levensfase, met je eerder opgedane ervaring en wijsheid, zinvolle en productieve activiteiten ontplooien die onbetaalbaar zijn geworden. 

Bovendien: wie het leven als zinvol ervaart is langer gezond en gelukkig.

Hoe het zou kunnen: 

- Mensen aan het eind van hun carriëre kunnen in woon-werkprojecten een nieuwe zinvolle plaats in de samenleving innemen. Daar kunnen zij hun ervaring, wijsheid en creativiteit inzetten voor elkaar en anderen. Vooral de economisch ingegeven angst voor de groeiende vergrijzing kan daarmee ontzenuwd worden. 
- Ouderen die actief zijn en hun leven als zinvol ervaren, blijven veel langer gezond en hebben zo minder en korter professionele zorg nodig. 
- Je zou "tot het einde toe" deel moeten kunnen zijn van een zelf gekozen gemeenschap. Daarin is het makkelijker om elkaar te helpen als dat nodig is. 
- De beste professionele thuiszorg garandeert nog geen zinvolle, gezellige en actieve derde levensfase. 

Aktie in Zutphen! 
Er komt een experimenteel voorbeeldproject in Zutphen: een levendig buurtje in het nieuw te ontwikkelen binnenstedelijk gebied Noorderhaven op de Mars. Er komen in de eerste bouwstroom ongeveer 100 duurzame en levensloopgeschikte woningen voor mensen in hun derde levensfase (50-100 jaar), aangevuld met 20 verhuurbare werkruimtes voor beroep aan huis, gedeelde voorzieningen en 24 plaatsen voor antroposofische verblijf-zorg voor de alleroudsten (in samenwerking met de zorginstelling Sutfene). We hopen snel het aantal woningen tot ca.150 te kunnen uitbreiden. 

Zinvolle en productieve activiteiten van de bewoners zorgen voor een dynamische omgeving. Zij zijn nadrukkelijk deel van de hele Zutphense gemeenschap en dragen daar ook aan bij. Wij hopen op een kleurrijk palet van verschillende beroepen en vermogens. Daarnaast kan iedere bewoner zich inzetten op de gebieden die veel (elders onbetaalbare) tijd, ervaring en persoonlijke aandacht vragen. In de naaste omgeving komen andere maatschappij-vernieuwende functies waarmee we zullen samenwerken en accommodaties delen. 

Meer info klik hier: De derde fase