Informatie, partners en verwijzingen

 

-  Op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/mindervaliden-vakanties/ vind je een overzicht van aangepaste vakantieparken en bungalows. Daarnaast zijn ook de belangrijkste aanpassingen per bungalow opgenomen.

-  In Nederland zijn er zo’n 100 zorghotels met samen meer dan 1.500 kamers. Websites als www.zorghotels.eu en www.zorghotels.nl inventariseren deze hotels.

-                  Op de website www.zorgboeren.nl staan inmiddels 183 boerderijen die logeeropvang bieden. Daarvan bieden 63 boerderijen logeeropvang voor ouderen, 51 voor dementerenden en 66 voor mensen met een burn-out.

-  Op de website www.vakantieboerderijen.nl staan 500 adressen. Op deze site ontbreekt echter informatie per boerderij over het aspect comfort, zorg en dienstverlening.

-  Informatie voor mantelzorgers: www.mezzo.nl

-  Aanmelden bij een project Virtueel Wonen, Buurgemeenschap of Cirkelgroep? Dat kan via Trefpunt: https://www.mijntrefpunt.nl/

-  Leverancier van (tijdelijke) mantelzorgwoningen: www.barli.com

ZorgSaamWonen

ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren.

Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Ook voor particulieren kan het inspirerend zijn om te lezen over mooie initiatieven in het hele land op inmiddels alle terreinen/thema's waarover ook LaCoTA informatie deelt.

Ga voor meer info naar: https://www.zorgsaamwonen.nl

 

Netwerk Gemeenschappelijk Bouwen en Wonen &

Coaches woongemeenschappen

 

KESconsult|woonvarianten

KESconsult|woonvarianten is initiatiefnemer van het Kenniscentrum Anders, Actief en Duurzaam Wonen. KESconsult|woonvarianten heeft diverse woonvarianten ontwikkeld of mede sterker op de kaart gezet. O.a meervoudige bewoning van boerderijen, meervoudige bewoning landhuizen op (nieuwe) landgoederen, Gestippeld Wonen, Buurgemeenschappen, virtuele woongemeenschappen en geclusterde mantelzorgwoningen.

KESconsult voert nu vooral adviestrajecten uit van LaCoTA; o.a. voor gemeenten, WoonServiceOrganisaties (verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties) en Buurgemeenschappen.

Contact: info@kesconsult.nl, tel 06-51162881.

 

Karakterpanden

De WBVG (Woningbouwvereniging Gelderland)is de aangewezen partij voor ontwikkeling en beheer van Karakterpanden. De WBVG opereert zelfstandig en in samenwerking met andere corporaties, om op termijn het specialisme van initiëren, maken, bouwen, beheren en wonen in Karakterpanden op bredere (landelijke) schaal te realiseren en ondersteunen. Bernard Smits, directeur WBVG: 'Collectief wonen zal altijd een beperkt marktaandeel houden. Maar de vraag is zeker niet minder geworden. Door maatschappelijke en demografische ontwikkelingen heeft deze hooguit een andere vorm. We hebben diverse modellen in huis die antwoord geven op de vraag naar gemeenschappelijkheid, zorg en zelfbeheer bij het wonen. Deze passen bij deze tijd.'De Regie BV
De Regie b.v. is een toonaangevend adviesbureau dat is gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van projecten die middels particulier opdrachtgeverschap worden gerealiseerd. Het bureau is inmiddels bij ruim 150 projecten in Nederland betrokken (geweest). 


STUT (Stichting STUT consult)
STUT Consult is een adviesbureau en makelaardij voor gemeenschappelijk eigendom van woonpanden, woon/werkpanden, vakantiewoningen, Centraal Wonen projecten en meergeneratiewonen en/of seniorrenprojecten in heel Nederland (of daarbuiten). STUT Consult treedt op als aankoopmakelaar, als erkend hypotheekbemiddelaar bij finaciering, en als juridisch adviseur over beheer en juridische organisatie. STUT Consult adviseert en begeleidt groepen bij het aanscherpen en realiseren van wensen en plannen en onderzoekt de haalbaarheid daarvan. Het kan gaan over zowel gemeenschappelijk eigendom van onzelfstandige woonruimte (waarbij bewoners een aantal voorzieningen delen, bijvoorbeeld keuken, toilet, badkamer) als gemeenschappelijk eigendom van zelfstandige wooneenheden. Verder adviseert en begeleidt STUT Consult bestaande groepen bij nieuwe ontwikkelingen, bewonerswisselingen, herfinanciering en conflicten. Dominicanenstraat 107 6521 KB Nijmegen tel. 024-3242474 email: info@stut-consult.nl website: www.stut-consult.nl


De Woongroepcoach
De woongroepcoach ondersteunt woongroepen, woon-werkpanden, CPO projecten en mensen die gezamenlijk willen gaan wonen. Daarnaast ondersteunt de woongroepcoach woningbouwcorporaties op het snijvlak van wonen en zelfbeheer door bewoners.


De Verandering
De Verandering adviseert in het traject van financiering, aankoop en (ver)bouw, met mede als doel de kosten laag te houden. De Verandering biedt niet alleen ondersteuning bij de bouwkundige, architectonische aspecten; aan het ontwikkelen van organisatorische, juridische en financiële structuren wordt in de begeleiding minstens evenveel aandacht besteed. Adres: Burgemeester Reigerstraat 28, 3581 KS te Utrecht, telefoonnummer 030-2523397.

Omslag varianten

Omslag

Omslag is een werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling en brengt mensen bijeen rond de thema's milieu, wonen, werk, cultuur, vrede, economie en solidariteit. Met bijeenkomsten, publicaties, doe-activiteiten en acties werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke samenleving. Omslag heeft een website met veel links naar alle terreinen waarop Omslag actief is, en dus ook op het gebied van Duurzaam Wonen. 

Woonconsumentenorganisaties

Nederlandse Woonbond 
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders. De woonbond heeft ruim 800.000 leden, van wie de meesten zijn aangesloten via plaatselijke huurdersorganisaties of woongemeenschappen. Ruim 7.000 huurders zijn persoonlijk lid. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. Voor (telefonisch) advies kunnen de leden terecht bij De Huurderslijn. Lidorganisaties kunnen daarnaast een beroep doen op de regioconsulent. Langerlopende adviestrajecten, cursussen of workshops worden verzorgd door het Woonbond Kennis- en Adviescentrum (zie verderop). Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam tel. 020 551 7700 email: info@woonbond.nl website: www.woonbond.nl

Vereniging Eigen Huis

Bij het kopen van een woning komt heel wat kijken. En u moet met verschillende partijen om de tafel. Vereniging Eigen Huis geeft u ondersteuning. Vanaf de eerste oriëntatie tot en met de sleuteloverdracht. Voordelen lidmaatschap: - De zekerheid van een onafhankelijke partij die opkomt voor uw belang. - Gratis telefonisch antwoord op uw bouwkundige, financiële en juridische vragen. - Deskundig persoonlijk advies op bouwkundig, financieel en juridisch gebied. - Toegang tot praktische informatie, modelovereenkomsten en (reken)modules. - Toegang tot onafhankelijke diensten, zoals bouwkundige keuringen.

LOC


De LOC is de woonconsumentenorganisatie van senioren die wonen in aanleunwoningen of zelfstandige woningen binnen verzorgingshuizen.

Netwerk kennisoverdracht , symposia en workshops

Woonbond Kennis- en Adviescentrum
Woonbond Kennis- en Adviescentrum is een adviesbureau dat onderzoek doet, scholing verzorgt en adviseert vanuit de optiek van huurders en hun organisaties. De 22 professionele adviseurs vervullen een intermediaire rol tussen de huurders of bewonersgroepen, de verhuurder en de gemeente. Het WKA is voorstander van nauwe samenwerking tussen alle betrokkenen die met een bepaald probleem te maken hebben. Respect voor elkaar is daarbij het uitgangspunt. De adviseurs van het WKA beschikken over veel praktijkkennis over de prroblemen en wensen van bewoners, ook van woongroepen. Zij werken vanuit kantoren in Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Ze kennen het gebied waarin zij werken goed. Bij elke vraag zoeken zij samen met de opdrachtgever een oplossing op maat. Het WKA is nauw gelieerd aan de Vereniging Nederlandse Woonbond. Beide vormen samen de Woonbond. Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam tel. 026-3510952 email: wka@woonbond.nl 

Qasa, voor afbouw

Qasa is het platform voor ervaringen van consumenten over keukens, badkamers, vloeren, wandafwerking, haarden en inbouwkasten. Qasa is online sinds januari 2006.

Meer Netwerken

Netwerken Anders en Actief Wonen, Bemiddeling en Makelaardij, Woningaanpassingen, Woningen met Zorgzekerheid, enz.

Netwerken