Mijn Trefpunt en mijn Buurgemeenschap

Het doel van Mijn Trefpunt is mensen (met name 50plussers) in de gelegenheid stellen hun sociale netwerk uit te breiden. Dat kan beperkt blijven tot mailen binnen de besloten site maar men kan ook deelnemers ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Deelnemers kunnen Buurgemeenschappen organiseren en binnen Buurgemeenschappen omzien naar elkaar. Wij zien Buurgemeenschappen als een vorm van Gemeenschappelijk Wonen.

Mijn Trefpunt is een merknaam van LaCoTA u.a.  Wij willen een overkoepeling zijn van Buurgemeenschappen en van plaatselijke coöperaties die zich mede richten op “omzien naar elkaar”. LaCoTA geeft via links op Mijn Trefpunt informatie over Anders en Actief Wonen.

Het Fonds Sluyterman van Loo heeft de realisatie van Mijn Trefpunt mogelijk gemaakt door een donatie aan LaCoTA.

Landelijke woonconsumentenorganisaties, gemeenten, thuiszorgorganisaties, WoonServiceOrganisaties en Buurgemeenschappen kunnen een licentie nemen op Mijn Trefpunt.

SAMEN KUNNEN WE STERKER ZIJN!


Langer Comfortabel Thuis Academie (LaCoTA)

LaCoTA staat ook voor: Langer Comfortabel Thuis Academie. Dat is ons Train de Trainertraject dat wij samen met o.a. de HCC!SeniorenAcademie en diverse ROC's organiseren. Wij willen mensen niet alleen vertrouwd maken met het gebruik van tablets. De volgende stap is gebruik maken van het Internet der Dingen en alle thuistechnologie en e-Health toepassingen.