Werk Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen overgedragen aan LaCoTA

Het werk van de Stichting Wonen van Senioren op Boerderijen is per juni 2011 overgedragen aan LaCoTA. Het bestuur van de Stichting WSB is ervan overtuigd dat het thema meervoudige bewoning van boerderijen in het bredere kader van het Kenniscentrum beter tot zijn recht komt.

Cultuurhistorisch pareltje in het Noord-Hollands landschap; gemeente Uithoorn

De gemeente Uithoorn heeft besloten om direct langs de Vuurlijn in het gebied van het voormalige Vrije Noortveen een groengebied aan te leggen. Het voormalige glastuinbouwgebied wordt ingevuld als openbaar groengebied en herontwikkeld tot een prachtig woon-, werk-, leef- en recreatiegebied. In dit groengebied wordt – naast een kookstudio – op beperkte schaal ook bebouwing voor wonen en zorg mogelijk gemaakt.

Wonen met elkaar

Kavel 2 betreft woningbouw in een vrije vorm met als kenmerkend element de gezamenlijkheid van het concept. U kunt hier een groot ‘erf’ realiseren en met elkaar delen. Wonen met elkaar dus, met de voordelen van de goede buur, maar met de mogelijkheid u terug te trekken wanneer u dat wenst. Het erf of binnenplaats creëert geborgenheid/beslotenheid, anderzijds heeft u enorm veel uitzicht en openheid aan de buitenkant. De uiteindelijke verschijningsvorm van de woonbebouwing staat niet vast, maar kan in overleg met u als koper(s) worden ontworpen en ingevuld. Daarbij gaat het dus niet alleen om de tegels van de badkamer, maar ook echt om de contouren en het materiaalgebruik. De gemeente heeft wel een aantal regels meegegeven voor de verschijningsvorm. U als toekomstig bewoner kunt in dit project dus echt zelf meedenken over hoe u wilt wonen. Een groep van toekomstige bewoners die dezelfde ideeën hebben, maakt een goede kans gezamenlijkheid in het project Het Vrije Noortveen vorm te geven. Interesse en aanmelden? http://www.hetvrijenoortveen.nl/interesse/


Initiatief nieuwe woongemeenschap Anna Paulowna (Kop van Noord-Holland)

De belangrijkste vergunningen zijn binnen. Nu is voor de initiatiefgroep het moment gekomen om serieus naar partners te zoeken. Partners die het project mee willen invullen. Partners die financieel willen investeren.Die hun kwaliteiten willen inzetten, van het buitenleven houden en de uitdaging willen oppakken om er met elkaar een fantastische woon- en leefplek van te maken. Partners, die hechten aan privacy, maar ook de uitdaging van “samen” op willen pakken en zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Kortom partners, die de uitdaging willen oppakken om de vitaliteit en de mogelijkheden op het erf met elkaar te versterken. Een erf met perspectief, een plek waar je van gaat houden, een plek waar je met elkaar wilt leven en ooit oud wilt worden. Ook jonge mensen zijn welkom. Het is nu nog mogelijk om samen met uw vrienden of kennissen in te stappen.

De initiatiefgroep wil graag in contact komen met mensen, die geïnteresseerd zijn om deel te nemen in het project. Zowel actief meedoen als financieel. Er zijn verschillende opties: eigenaar worden van een deel, van een woning , mede eigenaar worden van het geheel en in beperkte mate huur. Mensen die het nu nog niet weten of het leven op erf Bouwlust perspectief biedt, maar wel willen verkennen zijn uiteraard ook welkom. Indien u op welke manier dan ook geïnteresseerd bent in het project “Bouwlust wordt Nieuw Bouwlust” dan wil de initiatiefgroep u graag ontmoeten, nader kennismaken en uiteraard van gedachten wisselen over het project.

Meer info: http://www.nieuwbouwlust.nl

Initiatief nieuwe woongemeenschap Anna Paulowna (Kop van Noord-Holland)
/netwerk-groen-wonen/actualiteit/initiatief-nieuwe-woongemeenschap-anna-paulowna-kop-van-noord-holland/

Nieuw landgoed in ontwikkeling in Sint-Maartensdijk (Zeeland -Tholen)

In Sint-Maartensdijk is een mooi landgoed ontwikkeld; landgoed De Onthaesting. Het is een bijzonder project omdat het meerdere mogelijkheden heeft. Onder andere de mogelijkheid voor het bouwen via Particulier Opdrachtgeverschap van 5 wooneenheden/appartementen. Tamelijk uniek dat daarvoor toestemming is gegeven.
Meer info: http://www.landgoeddeonthaesting.nl.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@andersenactiefwonen.nl.

Nieuw landgoed in ontwikkeling in Sint-Maartensdijk (Zeeland -Tholen)
/netwerk-groen-wonen/actualiteit/nieuw-landgoed-ontwikkeling-sint-maartensdijk-zeeland-tholen/

Nieuw landgoed Oostkapelle (Zeeland)

Net buiten het Zeeuwse Oostkapelle, tegen natuurgebied De Manteling en nabij de
badplaats Domburg, is op ruim 18.7 ha een nieuw landgoed ontwikkeld.
Het biedt ruimte aan 3 nieuw te bouwen landhuizen, elk op ca. 6 ha eigen grond,
rond een forse waterpartij. Naast openbare bossen heeft elk landgoed ca. 9.000 m2 privé-grond.
De landgoederen zijn NSW gerangschikt, wat fiscale vrijstellingen inhoudt voor onder meer
overdrachtsbelasting, successierecht en OZB. Meer informatie: http://www.debakkermakelaardij.nl

Nieuw landgoed Oostkapelle (Zeeland)
/netwerk-groen-wonen/actualiteit/nieuw-landgoed-oostkapelle-zeeland/

Groen Wonen

Een rechtstreekse link naar dit onderdeel van de site is door derden te maken: http://www.andersenactiefwonen.nl/groenwonen/