Gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen

LaCoTA heeft samen met partners een draaiboek uitgewerkt voor gemeentebrede doorbraaktrajecten Langer Comfortabel Wonen. Het streven is dat de gemeente een platform opricht waarin alle betrokken organisaties, waaronder woningcorporaties, met elkaar samenwerken aan een goed op elkaar afgestemde thuistechnologie waaronder beeldbelcommunicatie. Actieve buurtverbinders zijn van groot belang om senioren en mantelzorgers vertrouwd te maken met nieuwe technologie. Leren omgaan met een tablet is pas het begin!

Eén van de resultaten van een gemeentebreed doorbraaktraject kan zijn dat er binnen de gemeenten een beeldbelplatform komt met gemeentelijke informatie, dienstenaanbod, mantelzorgcommunicatie en beeldbelzorg.

Kijk als voorbeeld naar www.schermvanede.nl. 

LaCoTA Nutspakket heet nu Comfort-pakket

LaCoTA heeft gekozen voor deze naamswijziging om meer nadruk te leggen op:

 • thuistechnologie bij woningaanpassing
 • "beeldbelcommunicatie" bij mantelzorg
 • "beeldbelzorg" in de professionele zorg
 • brandalarm en personenalarmering
 • tablets als afstandsbediening voor het "Internet der Dingen" (bijvoorbeeld op afstand regelen van de thermostaat).

NOS-Journaal besteedde aandacht aan inzet thuistechnologie in de zorg (28 maart 2017)

Bekijk het stukje journaal op https://youtu.be/00CQx6kQsBk

Door het tekort aan personeel in de gezondheidszorg moet anders worden gekeken naar de inzet van verpleging. Door middel van efficiënte zorgdomotica kan de inzet beter worden benut. Cicero Zorggroep in Limburg heeft met onder andere multisensoring van Verkerk Service Systemen hun zorgprocessen geoptimaliseerd wat besparing en efficiënter werken (meer tijd voor echte zorg) als grote voordeel heeft. Het NOS journaal maakte van dit gegeven een verslag.

De techniek die wordt getoond is van Verkerk Service Systemen. Dat is ook de leverancier van een van de type beeldbelplatforms waarop het LaCoTA Mantelzorgscherm draait.

Wat in een kamer in een verpleeghuis of verzorgingshuis georganiseerd kan worden lukt steeds vaker ook in de thuissituatie. Beeldbelzorg komt voor en inmiddels ook Ziekenhuiszorg-Thuis.

LaCoTA kan vanaf eind april 2017 e-sloten leveren gekoppeld aan het mantelzorgscherm.

Met behulp van onze app is het mogelijk om op afstand virtuele sleutels aan te maken, te delen en beheren. Zo is een sleutelkluisje overbodig. Toegang tot uw woning is alleen beschikbaar voor de juiste persoon op het juiste moment. Tijd- en aanwezigheids-registratie geven online een helder overzicht in welke personen of diensten, wanneer toegang hebben gehad. Ideaal voor thuiszorg, wijkverpleging, huisarts en ambulancedienst!

Beleefhuizen in Nederland

De gemeente Houten, woningcorporatie Viveste, welzijnsorganisatie VanHouten&co en zorgaanbieder Zorgspectrum ontwikkelen een Duurzaam Domotica Huis Houten. Een "beleefruimte" en demonstratieruimte. Het appartement op Het Rond wordt de plek waar inwoners van Houten (eenvoudige) woningaanpassingen, domoticatoepassingen en energiebespaarders kunnen zien, uitproberen en misschien zelfs wel kopen.

Er zijn in Nederland meer van dergelijke "beleefruimtes":

 1. Woning van Smart Homes          Eindhoven (bij Evoluon)

 2. Slimste Huis Alkmaar                  Alkmaar

 3. Huis van Heden                          Leeuwarden

 4. Beleefhuis Hoorn                        Hoorn

 5. LivingLab Hart van Vathorst       Amersfoort

 6. Slim Thuis huis                           Doetinchem

 7. Vivalib woonconcept                   Rotterdam

 8. Dementiehuis van de toekomst   Emmen

 9. Huis-van-morgen.nl                    Roosendaal (care innovation centre, ROC West Brabant, Kellebeek college)

 10. Mobiele versie Huis van morgen  Roosendaal

 11. Huisvanmorgen.nu                     Panningen

Sofies LEERREIS; een eerste introductie in Thuistechnologie

Sofies LEERREIS is een website die bijdraagt aan de ontwikkeling van Zorg en Technologie in het MBO onderwijs. In het project hebben vier onderwijsinstellingen, met begeleiding van Utrechtzorg, gezamenlijk het onderwijs- en examenmateriaal ontworpen en ontwikkeld voor de keuzedelen ‘Zorg en technologie’ en ‘Zorginnovaties en technologie’. Het doel van de samenwerking was het creëren van een gemeenschappelijke aanpak in relatie tot het beroepenveld. De website is ook een goede start voor iedereen die anderen iets willen uitleggen over nut en gebruik van thuistechnologie, comfort-tablets, internet der dingen en e-health.

Er is o.a. gefilmd in Hart van Vathorst te Alkmaar.

Kijk op: http://www.sofiesleerreis.nl

DIGITAAL HULPPLEIN

Overal in Nederland kun je cursussen volgen om vertrouwd te raken met computers en domotica. Je kunt ook naar een inloopspreekuur gaan. De beste aanbieders staan op de website van www.digitaalhulpplein.nl. Je krijgt er persoonlijke begeleiding. De trainer heeft tijd voor jouw vragen. En je gaat direct aan de slag.

Je kunt met de basisvaardigheden van internet en computers aan de slag. Of met een onderwerp dat nu voor jou belangrijk is zoals omgaan met social media.

Vul je postcode in en klik op 'zoek'.

Domotica-Ambassadeur

 

Voor de gemeenten Amersfoort, Ede en Harderwijk is LaCoTA een training Domotica-Ambassadeurs aan het ontwikkelen die past binnen ons Train de Trainertraject Thuistechnologie.

 

Bedoeling is bij woonconsumentenorganisaties (HCC, Mezzo, Mantelzorgnetwerken, ouderenbonden, wijkteams, Woonbond, Vereniging Eigen Huis, Rode Kruis, Humanitas, Zonnebloem, enz) Domotica-Ambassadeurs op te leiden. Zij kunnen daarna vanuit hun eigen organisatie stagiaires en Domotica-Brigadiers matchen om bij mensen thuis ondersteuning te bieden bij het vertrouwd worden met Thuistechnologie.