Stichting het R.C. Maagdenhuis neemt initiatief tot opzetten Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen oudere Migranten

Interculturalisatie van de woningsector, maar ook van de zorg, komt maar moeizaam van de grond. Stichting het R.C. Maagdenhuis heeft het initiatief genomen voor het opzeten van een gespecialiseerd Kenniscentrum Gemeenschappelijk Wonen oudere Migranten.
Kernpartners van het project zijn naast het R.C. Maagdenhuis: het Amsterdam Steunpunt Wonen, de LVGO en NOOM. Het Kenniscentrum AAD en de Federatie Gemeenschappelijk Wonen zijn nauw betrokken bij het initiatief.

Meer..>

Onderzoek naar gerealiseerde woongroepen voor oudere migranten

In de zomermaanden van 2010 is door het Maagdenhuis een onderzoek gedaan naar het aantal gerealiseerde woongroepen voor oudere migranten. Het onderzoek komt uit op 52 groepen. Dat lijkt veel, maar bezien we de demografische spreiding, dan valt het geringe aantal groepen van migranten uit het mediterrane gebied op (6).

Meer..>

Allochtone Senioren

Op de website van de Federatie Gemeenschappelijk Wonen is ook relevante informatie over Gemeenschappelijk Wonen van Allochtone Senioren te vinden. http://www.gemeenschappelijkwonen.nl/ao/

Gestippeld Wonen

Gestippeld Wonen is een woonvorm waarbij leden van een woongroep verspreid wonen over een complex. Het is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij de bewoners binnen het complex te maken hebben met medebewoners die niet tot de woongroep behoren.

Er zijn in het land diverse projecten Gestippeld Wonen van Allochtonen bekend.

Meer..>

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd

Voor steeds meer mensen zijn varianten van gemeenschappelijk wonen een aantrekkelijke optie. Gezien de algemene vergrijzing van de bevolking, de toenemende welvaart en vitaliteit van ouderen en de behoefte om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, is te verwachten dat de belangstelling voor gemeenschappelijk wonen de komende jaren sterk zal blijven toenemen. Ook bij met name oudere allochtonen is deze tendens waarneembaar.

Meer..>

Onderzoek Gemeenschappelijk wonen op leeftijd
/anders-en-actief-wonen/netwerken/gemeenschappelijk-wonen/allochtonen/actualiteit/onderzoek-gemeenschappelijk-wonen-op-leeftijd/

Netwerkpartners Kenniscentrum AAD

Het is de inzet van het Kenniscentrum AAD om netwerkpartners regelmatig te informeren over wensen van woonconsumenten. Waar mogelijk worden netwerkpartners betrokken bij het realiseren van nieuwe woonprojecten.

Hindustaanse Surinamers

In een nieuw gerealiseerde woongroep voor Hindustaanse Surinamers 55-plus, in Amsterdam-IJburg zijn nog woningen vrij. Tel. 06-21563943, e-mail: info@ananjoti.nl of a.bhola@chello.nl